Viktória Pardovičová

Viktória Pardovičová študovala teóriu umenia na Filozofickej fakulte MUNI v Brne. Priebežne píše recenzie výstav a texty reflektujúce súčasné umenie, jeho kritické presahy či možnosti v kontextoch inštitúcií a off-space. Je spoluzakladateľkou a kurátorkou vitrínovej Postpost gallery v Brne.