Petra Widžová

Petra Widžová je absolventkou Fakulty humanitních studií UK a oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Věnuje se kulturnímu managementu, kurátorství a produkci v oblasti současného vizuálního umění. Je spoluzakladatelkou galerie Vitríny Frýdlanská, festivalu Otevřené ateliéry Praha a projektu Artmat.