Lucie Michnová

Lucie Michnová vystudovala UMPRUM a prošla dalšími školami Famu, Damu a Avu. Je autorkou rozhovorové knihy Art is a beautiful lifestyle a ve své práci se zabývá zkoumáním motivace jedince k tvorbě. Ve středu jejího zájmu je také malba, kterou rozšiřuje o dialogické vyprávění a iniciovaná setkání. Aktuálně připravuje setkání a návštěvy v ateliérech nedávných absolventů uměleckých vysokých škol a zaměřuje se na zkoumání pozice umělce- absolventa a hledání odpovědí na otázky emancipace a témata tvorby současné mladé generace a vyprávění autentických příběhů, protože skrze ně tvoříme kulturu nebo kontinuitu a  ovlivňujeme, kam budeme dál směřovat nebo jak vnímáme sami sebe a prostředí, ve kterém se pohybuje.