Lenka Štěpánková

Lenka Štěpánková je intermediální umělkyně pracující v médiu videa a malby, a doktorandka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Volného umění III Michala Pěchoučka a Dominika Gajarského. Momentálně na výzkumné stáži ve Vídni na Akademii výtvarných umění u školitelky Elke Krasny (architekty a teoretičky umění, která se ve své vědecké a kurátorské praxi zaměřuje na otázky péče, sociální a ekologické spravedlnosti a emancipačních praktik v umění a architektuře). 

Ve svém doktorském projektu studuje Štěpánková hlouběji historické souvislosti, tendence a problematická témata, která ovlivňují současnou podobu reprezentace umělkyň u nás a skrze to nalézá nové obrazy a způsoby zobrazování vybraných tvůrkyň.