Josef Holeček

Josef Holeček vystudoval Fakultu architektury ČVUT a bakalářské studium na oboru Filosofie FF UK. V současné době působí jako doktorand na Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT, kde se zaměřuje zejména na dějiny stavební kultury 19. století; souběžně s tím dokončuje studia teorie a dějin umění na KTDU UMPRUM. Profesně se věnuje zejména stavebně historickému průzkumu se zaměřením na pražský kontext ve výše citovaném období; příležitostně též navrhování, zejména rekonstrukcím, které jsou i přes občasnou marginalizaci do budoucna zcela klíčovým tématem světa kolem nás. Zajímají ho různé perspektivy popularizace architektury i jejich vlastní kritika. Vedle toho miluje operu, spaní v lese u ohně, českou krajinu a Itálii.