OPEN CALL - Galerie Vltavská 2023

Výzvy/soutěže
16.12.2022

Galerie hlavního města Prahy (dále GHMP) vyhlašuje druhou otevřenou výzvu na návrhy a realizaci krátkodobých výstavních projektů na rok 2023 pro výstavní plochy Galerie Vltavská. Deadlien pro podání přihláške je 2. 2. 2023.

 

 

V rámci programu Umění pro město pro dočasné umělecké intervence byl v roce 2020 vytvořen venkovní výstavní prostor na opěrných zdech nad stanicí metra Vltavská. V letech 2021 a 2022 se v galerii vystřídalo 6 výstav, 5 z nich bylo vybráno na základě otevřené výzvy z roku 2020. Více informací o minulých ročnících najdete zde na webu ForUM.

Kaskádovité terasy by v roce 2024 měly ustoupit novému urbanistickému řešení území Bubnů, které počítá se vznikem nové piazetty kolem plánované koncertní síně. Dopravní podnik hl. města Prahy tak nadále poskytuje prostor projektu venkovní galerie, ve které se v průběhu roku 2023 vystřídají tři vybrané výstavní projekty.

Předpokládané termíny realizace venkovní expozice:

 

T1  4. 4. – 23. 6. 2023

T2  27. 6. – 6. 10. 2023

T3  10. 10. – 31. 12. 2023

 

SLOŽENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE:

Nezávislá část

Martina Drozd Smutná - umělkyně a laureátka CJCH 2022

Karina Kottová - ředitelka Společnost Jindřicha Chalupeckého

Radek Wohlmuth - kurátor a publicista

Adam Šustek (náhradník) - architekt

Závislá část

Marie Foltýnová - kurátorka veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy

Anna Švarc - architektka pražského metra

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Výzva Galerie Vltavská 2023

Přihláška

Položkový rozpočet

 

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Podcast
08.09.2022

Promoudření

Rozhovory
12.12.2022

Ukradená galerie Děčín - rozhovor s Radkem Fridrichem

Expozice
07.09.2022

Landscape festival 2022 – Nádraží ne/využitá

Související umění

23.11.2023 - 01.03.2024

Eva Truncová, Monika Přikrylová: Co bude, Vltavská?

18.04.2023 - 31.05.2023

Hynek Skoták: Horror vacui