Výsledky open call Galerie Vltavská 2023

Články
14.02.2023

Galerie hl. m. Prahy vyhlásila výsledky otevřené výzvy Galerie Vltavská ze dne 16. 12. 2022 na návrh tří výstavních projektů v prostoru Galerie Vltavská.

V rámci programu Umění pro město pro dočasné umělecké intervence byl v roce 2020 vytvořen venkovní výstavní prostor na opěrných zdech nad stanicí metra Vltavská. V letech 2021 a 2022 se v galerii vystřídalo 6 výstav, 5 z nich bylo vybráno na základě otevřené výzvy z roku 2020. Více informací o minulých ročnících najdete na webu ForUM.

Kaskádovité terasy by v roce 2024 měly ustoupit novému urbanistickému řešení území Bubnů, které počítá se vznikem nové piazetty kolem plánované koncertní síně. Dopravní podnik hl. města Prahy tak nadále poskytuje prostor projektu venkovní galerie, ve které se v průběhu roku 2023 vystřídají tři vybrané výstavní projekty.

 

T1 : 4. 4. – 23. 6. 2023

1. Místo: Hynek Skoták a Silvie Šeborová - Horror vacui

Komise doporučuje k realizaci site specific intervenci umělce Hynka Skotáka a kurátorky Silvie Šeborové Horror vacui pracující s charakterem prostředí Vltavské. Ve vizuálně složitém prostředí betonových soklů a schodišť u stanice metra Vltavská autoři vybrali obdélníkový výsek zasahující do horizontální i vertikální stěny, který uvedou do „původního stavu“. Komise ocenila výrazně kontrastní intervenci, která má na zkrášleném prostoru pozorovat předpokládaný proces, že si město vezme tuto plochu zpátky, a také doplnění projektu o performativní složku slam poetry na téma ticho/prázdno. Celkově se jedná o velmi dobře zpracovaný a přemýšlivý návrh.

Komise však doporučila přizvat umělce a kurátorku k debatě, zda do projektu nezapojit i část předního, více exponovaného, prostoru Galerie Vltavská.

 

 

2. Místo: Josefína Frýbová a Lucie Králíková – Okrašlovací spolek Vltavská

Umělkyně Lucie Králíková společně s kurátorkou Josefínou Frýbovou připravily projekt zaměřující se na rozvoj lokality Vltavská prostřednictvím komponovaných setkání (drobných intervencí ve veřejném prostoru) a vzniku nového společenství (spolku) z místních obyvatel i kolemjdoucích. Komise ocenila propracovanost a poetičnost projektu a zároveň jeho zaměření na práci s komunitou, městem a jeho okolím. Pro realizaci si však členové a členky komise nebyli jistí, zda by se podařilo oslovit širší veřejnost k účasti na zamýšlených aktivitách konkrétně v tomto prostředí.

 

 

3. Místo: Matěj Kromka a Lucia Kromková - Generace

Třetím místem Komise ocenila projekt Matěje Kromka ve spolupráci s Lucií Kromkovou, který na místě dělal rozhovory s náhodnými kolemjdoucími, z nichž navrhl výstavní prezentaci, která mapuje různé úvahy napříč generacemi. Jedná se o nosné téma, které by mohlo přitáhnout pozornost a při hlubším rozpracování by mohlo být zajímavou sociologickou sondou mezi lidmi se vztahem k Vltavské. Komise by autorovi doporučila spojit se s umělci či kurátory a projekt dopracovat.

 

                           

 

T2 : 27. 6. – 6. 10. 2023

1. místo: Tomáš Roček

Tomáš Roček navrhl soubor 6 velkoplošných grafik – map, které svým stylem nemají daleko ke graffiti, vrstvám na potagovaných stěnách, plísni či houbám. Svým stylem i obsahem doplňují betonovou džungli u metra. Mapy jsou tvořené na základě inspirace okolím, starými mapami Bubnů a Holešovic. Komisi na projektu zaujala jeho vizuálnost, která v sobě skrývá hlubší význam a zve diváka k interakci. QR kódy s odkazem na text (esej/báseň), který bude komponován přesně k mapě/krajině, budou u každé plachty. Zároveň autor v průběhu výstavy plánuje uspořádat několik performativních setkání.

 

 

2. Místo: Matěj Liška – Úhel pohledu

Projekt Matěje Lišky sestává z 2–4 betonových rámů nesoucích skleněnou desku či desky. Jednotlivé rámy jsou vytočeny spodní hranou vzhůru tak, aby vznikl úhel, díky kterému se kolemjdoucím bude na zrcadlech odrážet pražské nebe. Komise návrh ohodnotila jako hravý a poetický, ale nebyla si jistá dotažením technické stránky. Projekt by bylo náročné realizovat a potřeboval by detailnější technické zpracování.