Eva Truncová, Monika Přikrylová: Co bude, Vltavská?

05.12.2023

Zanedlouho se celá lokalita území Praha-Bubny promění v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí nádraží a výstavbou nové koncertní síně, čímž přijdeme o další příklad architektury 80. let minulého století s řadou hodnotných uměleckých děl. Fiktivní návrh revitalizace zastávky Vltavská a přilehlých veřejných prostor přebírá a imituje rétoriku soudobých architektonických projektů s cílem prezentovat původní návrh prizmatem současných zobrazovacích technik a 3D vizualizací. Bez ambice hodnotit plánovaný záměr, cílem návrhu je poukázat na kvality poválečné architektury, které se zatím v České republice, až na několik výjimek, s uznáním a památkovou ochranou nesetkávají. Osvojením si tohoto vizuálního narativu aplikovaného na původní návrh, doplněného o syntézu několika s nadsázkou vybraných propagačních sloganů, vzniká upoutávka na budoucnost, která se již udála. 

-----------------
Co bude, Vltavská?
23. 11. 2023 – 1. 3. 2024

Autorky: Eva Truncová, Monika Přikrylová

Grafický design: Pavel Holomek

-----------------

Eva Truncová (*1996) je architektka, autorka a kurátorka, absolventka brněnské Fakulty architektury VUT. Během studií absolvovala dvě zahraniční stáže na School of Architecture, Design and Media na University of Brighton (2017–2018) a na Institute for Contemporary Arts na Graz University of Technology (2020. Jako nezávislá architektka a kurátorka spolupracuje, nebo spolupracovala, s různými ateliéry a kolektivy (BAM – Brněnský Architektonický manuál, 4AM Fórum pro Architekturu a Média, Artalk, Paradigma Ariadné, Terén, …). V roce 2022 s podporou FA VUT založila a kurátoruje vitrínovou galerii 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu. V současné době je doktorandkou na Fakultě architektury v Brně zabývající se tématem architektury jako politického fenoménu zejména v kontextu režimů minulého století.

 

Monika Přikrylová (*1993) je architektka a zakládající členka brněnského architektonického studia Story architekti. Ve své práci se kromě navrhování a realizací projektů různých měřítek zaměřuje na tvorbu 3D modelů a vizualizací. Vystudovala produktový design na Střední škole umění a designu v Brně a brněnskou Fakultu architektury VUT, kde je v současné době působí jako doktorandka. 

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
16.12.2022

OPEN CALL - Galerie Vltavská 2023