Co bude, Vltavská? │ Galerie Vltavská

Expozice
06.11.2023
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Moniky Přikrylové a Evy Truncové Co bude, Vltavská?, která se bude konat 23. listopadu od 17 hod. v prostoru kolem stanice metra C Vltavská.
 
Zanedlouho se celá lokalita území Praha-Bubny promění v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí nádraží a výstavbou nové koncertní síně, čímž přijdeme o další příklad architektury 80. let minulého století s řadou hodnotných uměleckých děl. Fiktivní návrh revitalizace zastávky Vltavská a přilehlých veřejných prostor přebírá a imituje rétoriku soudobých architektonických projektů s cílem prezentovat původní návrh prizmatem současných zobrazovacích technik a 3D vizualizací. Bez ambice hodnotit plánovaný záměr, cílem návrhu je poukázat na kvality poválečné architektury, které se zatím v České republice, až na několik výjimek, s uznáním a památkovou ochranou nesetkávají. Osvojením si tohoto vizuálního narativu aplikovaného na původní návrh, doplněného o syntézu několika s nadsázkou vybraných propagačních sloganů, vzniká upoutávka na budoucnost, která se již udála.
 
Credits:
Autorky: Eva Truncová, Monika Přikrylová
Grafický design: Pavel Holomek
 
Eva Truncová (*1996) je architektka, autorka a kurátorka, absolventka brněnské Fakulty architektury VUT. Během studií absolvovala dvě zahraniční stáže na School of Architecture, Design and Media na University of Brighton (2017–2018) a na Institute for Contemporary Arts na Graz University of Technology (2020. Jako nezávislá architektka a kurátorka spolupracuje, nebo spolupracovala, s různými ateliéry a kolektivy (BAM – Brněnský Architektonický manuál, 4AM Fórum pro Architekturu a Média, Artalk, Paradigma Ariadné, Terén, …). V roce 2022 s podporou FA VUT založila a kurátoruje vitrínovou galerii 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu. V současné době je doktorandkou na Fakultě architektury v Brně zabývající se tématem architektury jako politického fenoménu zejména v kontextu režimů minulého století.
 
Monika Přikrylová (*1993) je architektka a zakládající členka brněnského architektonického studia Story architekti. Ve své práci se kromě navrhování a realizací projektů různých měřítek zaměřuje na tvorbu 3D modelů a vizualizací. Vystudovala produktový design na Střední škole umění a designu v Brně a brněnskou Fakultu architektury VUT, kde je v současné době působí jako doktorandka.
 
-----------------
 
Co bude, Vltavská?
23. 11. 2023–1. 3. 2024
Galerie Vltavská 2023
Autorky: Eva Truncová, Monika Přikrylová
Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Expozice
27.03.2023

Hynek Skoták: Horror vacui │Galerie Vltavská

Expozice
13.06.2023

Tomáš Roček: Nejisté kartografie│Galerie Vltavská

Články
14.02.2023

Výsledky open call Galerie Vltavská 2023