Pomník Pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády

Výzvy/soutěže
21.06.2023

Městská část Praha 6 vyhlašuje otevřenou soutěž o návrh s cílem nalézt nejvhodnější architektonicko-výtvarné řešení Pomníku Pražského povstání a úprav náměstí Interbrigády.

Deadline: 18. září 2023, 12:00

Předmětem soutěže je návrh výtvarného řešení Pomníku Pražského povstání, který bude sloužit jako symbolická připomínka historické události a zároveň vyjadřovat důležité hodnoty a ideály spojené s tímto významným okamžikem české historie. Součástí návrhu je rovněž architektonicko-krajinářské řešení úprav veřejných prostranství na náměstí Interbrigády. Cílem je vytvořit harmonické prostředí propojující historii, kulturu a moderní život ve městě. 

Soutěž je podpořena z programu Umění pro město a nabízí příležitost pro architekty a výtvarníky zapojit se do procesu tvorby veřejného prostoru.

 

Charakter soutěže

Soutěž je vyhlášena jako architektonicko-výtvarná otevřená dvoufázová anonymní projektová soutěž o návrh.

 

Soutěžní podmínky

Kompletní soutěžní dokumentace je k dispozici na profilu Zadavatele.

Termín odevzdání soutěžních návrhů v 1. fázi soutěže je 18. 9. 2023 do 12:00 (poledne).

Pro účast v soutěži je povinná registrace v nástroji E-ZAK! Proces registrace Zadavatel doporučuje zahájit v dostatečném předstihu před nejzazším termínem odevzdání soutěžních návrhů.

 

 

Kontakt

Dotazy k soutěži je možné pokládat přes elektronický nástroj Zadavatele, případně zasílat písemně organizátorovi soutěže na tuto e-mailovou adresu jana.cepkova@czechdesign.cz.

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
20.06.2023

Soutěž o návrh: Umělecké dílo pro Park na Karlově

Výzvy/soutěže
Články
27.02.2024

Call for Papers: Konference Kámen, město, papír – Res publica

Výzvy/soutěže
06.08.2021

OPEN CALL - Rezidence