Soutěž o návrh: Umělecké dílo pro Park na Karlově

Výzvy/soutěže
20.06.2023
V nově rekonstruovaném Parku na Karlově na Praze 2 má vzniknout umělecké dílo. Jedním z cílů umělecké intervence je zatraktivnění, zkulturnění a oživení místa. Termín odevzdání soutěžních návrhů je 15. 9. 2023 do 17 hodin, elektronicky přes profil zadavatele.

Návrh není limitován tematicky, koncepční náplň a téma místa a lokality se v soutěži hledá. Není tedy třeba navrhovat tematizovanou plastiku, případně památník.

Preferovány jsou stálé umělecké intervence; hmotná díla, která zvýší kvalitu a posílí identitu místa, a díla, která reprezentují hodnoty dnešní společnosti a „hovoří" současným jazykem.

V kontextu společenského vývoje budou vítána umělecká díla, která budou mít místně specifický charakter, namísto děl tradičně znázorňujících místa historické paměti. Cílem soutěže je umístit zde umělecké dílo, které poukazuje na možnosti dané lokality i v budoucnu.

Soutěž je vhodná pro týmy výtvarnic a výtvarníků ve spojení například s (krajinářským) architektem atp.
Do soutěže není vyžadována autorizace, či jiná nadstandardní kvalifikace
 
Zadáním soutěže je návrh výtvarného díla (socha/plastika/instalace) vytvořeného pro dané konkrétní místo. Dílo by mělo reflektovat prostorový potenciál místa, historické a kulturní souvislosti, ideový kontext a harmonicky doplní prostor a posílí jeho identitu.

Podané soutěžní návrhy by měly splnit závazné požadavky, reflektovat soutěžní zadání a zejména svobodně reagovat na zadání a vytvářet koncept celého místa svým uměleckým názorem.

Odevzdání soutěžních návrhů probíha elektronicky.

Následná zakázka bude zahrnovat i dodání uměleckého díla. Dílo bude pořízeno z prostředků poskytovaných v rámci Programu Umění pro město.

Předmětem soutěže je najít nejlepší umělecké dílo – tedy nejlepší řešení umělecké intervence v Parku na Karlově, v části parku mezi ulicí Horská a Novoměstskými hradbami, konkrétně na pozemcích parc. č. 2463/1, 2463/3 a 1447/5, k. ú. Nové Město (727181).

Více informací najdete na stránkách administrátora. Dokument Soutěžní podmínky a Soutěžní zadání v plném znění je zveřejněn na profilu zadavatele.
 
Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
21.06.2023

Pomník Pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády

Výzvy/soutěže
09.11.2023

OPEN CALL - Mural pro PRAHO! project 2024

Výzvy/soutěže
02.06.2020

Open call - CirculUM