Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Výzvy/soutěže
08.11.2023

Architektonicko-výtvarná jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh.

Sdílíme informace o soutěži vyhlášené Kanceláří architekta města Brna.

Předmětem soutěže je zpracování autorského výtvarného návrhu na realizaci uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky a zpracování architektonicko-krajinářského řešení plochy pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno formou architektonicko-výtvarné studie za účelem umístění uměleckého díla.

Vzhledem k historickému a kulturnímu kontextu se jedná o významné veřejné prostranství v historické části Brna před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, jehož současný stav vyžaduje komplexní přístup k řešení. Zadavatel od návrhu očekává, že soutěž přinese kvalitní příklady provázaného pojetí uměleckého díla ve veřejném prostoru. Úprava veřejného prostranství by měla s uměleckým dílem vytvořit harmonický celek, který vytvoří kvalitní veřejné prostranství podporující historickou a kulturní hodnotu místa a zvýší tak atraktivitu lokality Starého Brna.

Odevzdání soutěžních návrhů: 1. 3. 2024

 

Více informací na webu či na profilu zadavatele.

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
10.11.2023

OPEN CALL - (Ne)udržitelná doprava na střeše Fuchs2

Výzvy/soutěže
19.07.2023

OPEN CALL - Krajina zámku Troja

Výzvy/soutěže
01.03.2021

OPEN CALL - TriangulUM