Open Call - Soutok 2022

Výzvy/soutěže
21.02.2022

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s projektem „Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd“ Institutu plánování a rozvoje, Akademie múzických umění a Vysoké školy ekonomické vyhlašuje otevřenou neanonymní výzvu na návrhy a realizaci dočasných uměleckých objektů, drobných umělecko-architektonických zásahů nebo intervencí pro lokalitu pod Lahovickou estakádou (Radotínský most), náležející do říční nivy v oblasti budoucího Příměstského parku Soutok. Termín realizace vítězných návrhů byl předběžně stanoven na léto 2022.

INTERVENCE:
1) Letní slunovrat 17. – 21. 6. 2022 – umělecký festival formou třídenního happeningu
2) Bačův úkryt – výtvarně vizuální a funkční objekt
3) Laboratoř proměny – mobilní a interaktivní scéna/objekt

KOMU JE VÝZVA URČENA:
Umělkyním a umělcům, architektkám a architektům, designérkám, designérům…

LHŮTA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK A POŽADAVKY:
• Kdykoli do 7. 4. 2022 (do 24 hodin) zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy
na adresy: umenipromesto@ghmp.cz a anna.gumplova@ghmp.cz
• Na každou intervenci bude uchazeč/ka podávat maximálně jeden návrh s přihláškou a požadovanými přílohami.
• Preferujeme zasílání podkladů ve formátu PDF nebo JPG do velikosti příloh 10 Mb.

Více informací o otevřené soutěži naleznete níže v dokumentech ke stažení a doplňující informace také zde na linku: Další doplňující informace k opencallu ke stažení zde

Složení odborné poroty:

Nezávislá část:
MgA. Tereza Bartůňková
MgA. Matouš Lipus
Prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
MgA. Dagmar Šubrtová

Závislá část:

Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.

Ing. arch. Zdeněk Ent / náhradnice Mgr. Radoslava Schmelzová

zástupce vlastníka

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
26.07.2023

OPEN CALL - Umění pro Tržnici

Výzvy/soutěže
13.03.2023

Soutěžní dialog Světlo pro metro

Výzvy/soutěže
21.08.2020

Výzva MuralArtUM 1

Související umění

19.06.2022 - 21.09.2022

Letní slunovrat