Letní slunovrat

12.09.2022

Festival Letní Slunovrat

19. 6. – 21. 6. 2022

Zveme vás na festival umění a přírody Letní slunovrat, jehož program vzešel z otevřené výzvy Umění pro město - Soutok. Jedná se o dočasné umělecké objekty a drobné umělecko-architektonické intervence pro lokalitu pod Lahovickou estakádou v oblasti budoucího parku.

Letní slunovrat je dalším setkáním v rámci projektu „Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd“ a jeho tématem je „Pastva a nová divočina“. V příměstské krajině na soutoku byla vytvořena dvě interpretační centra, která formou slavností, performancí, divadla či jiného umění reflektují sociologické, přírodovědné, kulturně-historické, ekologické a ekonomické aspekty území. Snahou projektu je prohloubit vnímání krajiny a poukázat na důležitý význam říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy.

Projekt vznikl ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy a programu Umění pro město, Institutu plánování a rozvoje, Akademie múzických umění a Vysoké školy ekonomické a je podporován Technologickou agenturou ČR.

PROGRAM

19. 6. 2022 NEDĚLE
 
10:15 – 11:30 Svěcení chrámu dopravy 1 – za slunečného počasí, aka Helush Yiraq
12:00 – 15:30 Zvukový potenciál odpadu – výroba hudebních nástrojů s Kristýnou Mikulkovou a Davidem Madarem
14:00 – 15:00  Esence místa – procházka, příprava a ochutnávka kvašených nápojů z místních bylin s Lenkou Kubelovou
16:00 – 20:00 Pastva ovcí a koz v nové divočině s výkladem
16:00 Zahájení výstavy GHMP pod Lahovickou estakádou za účasti všech umělců
16:30 – 18:00 Komentovaná prohlídka

● Slunce (Tereza Holá)
● Svěcení chrámu dopravy (Helush Yiraq)
● Dialog (Martin Janíček a Vít Kremlička
● Ladění (Michal Kindernay a David Danel)
● Laboratoř proměny (atelier HRA)
● Symfonie pro Berounku – výstava nástrojů (Kristýna Mikulková a David Madar)
● SALAŠ-Kozí dech (Oldřich Morys)
● Utopie něhy (Eliška Fialová, Lenka Kubelová, Adéla Márová)

17:00 – 18:30 Utopie něhy – kolektivní nástěnná malba a představení denních rituálů společenství sběraček a malířek
18:30 – 20:00 Plynoucí společenství – skupinový taneční workshop s Adélou Márovou a Danielou Pasekovou
20:00 – 21:00 Symfonie pro Berounku – jamování pod vedením kapely Zrní
21:30 – 22:15 Oheň sdílení a společné přespání v tábořišti pod dálnicí
 
20. 6. 2022 PONDĚLÍ
 
10:00 – 19:00 Pastva ovcí a koz v nové divočině s výkladem
10:15 – 11:00 Svěcení chrámu dopravy – performance za slunečného počasí s Helush Yiraq
10:30 – 17:30 Od ovce ke svetru – ukázka řemesel zpracování vlny
15:30 – 19:30 Hlasokrajiny – workshop s Ridinou Ahmedovou, hlasové dobrodružství o poznání sebe a místa skrze hlas
20:00 – 21:30 Hlasokrajiny – výstup z workshopu s Ridinou Ahmedovou
22:00 – 23:00 Oheň sdílení
 
21. 6. 2022 ÚTERÝ
 
10:00 – 19:00 Pastva ovcí a koz v nové divočině s výkladem
10:15 – 11:00 Svěcení chrámu dopravy – performance za slunečného počasí s Helush Yiraq
10:30 – 17:30 Od ovce ke svetru – ukázka řemesel zpracování vlny
10:00 – 14:00 Malá mozaika – workshopy pro děti s Eliškou Fialovou
16:00 – 19:30 Workshop komunitní odolnosti – Kořeny odolnosti s Anto_Nie
16:00 – 16:30 Dialog – zvuková performance Martina Janíčeka a Víta Kremličky
17:00 – 17:45 Ladění performance Michala Kindernaye a Davida Danela
18:00 – 20:00 Soundwalk – zvuková procházka s Jáchymem Vancem
20:30 – 21:10 Ptačí sněm – uskupení DĚDA
21:15 Slunovratový rituál – oheň a hra na kořen Tomáše Žižky
 

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
21.02.2022

Open Call - Soutok 2022