OPEN CALL - Rezidence

Výzvy/soutěže
06.08.2021
 
Původní program Open Studio vznikl jako nový projekt Galerie hlavního města Prahy v lednu 2020. V roce 2021 pokračuje jako rezidenční program ve spolupráci se Studiem BUBEC.  Rezidenční projekt je podpořen z programu Umění pro město. Rezidenti budou během svého pobytu spolupracovat s kurátory GHMP. Rezidence je zaměřena na umění ve veřejném prostoru mimo centrum města. Cílem rezidence je seznámit se s jednou ze tří určených lokalit. Během rezidence budou umělci pracovat na návrhu dočasného uměleckého, vizuálního či konceptuálního díla. Mezi tyto lokality patří sídliště Ládví (Praha 8), sídliště Vybíralka – Černý most (Praha 14) nebo Praha – Uhříněves (Praha 22). Rezidenti budou ubytováni v obytných buňkách s vybavením a sociálním zařízením v areálu Studia BUBEC.
 
TÉMA: MŮJ PROSTOR – NÁŠ PROSTOR
 
KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT:
Tato výzva se obrací na české i zahraniční umělkyně a umělce napříč médii a bez věkového omezení. Rezidence je určena profesionálním, zavedeným nebo také mladým výtvarníkům s profesionálním přístupem.
 
TERMÍN A MÍSTO REZIDENCE:
Termín: říjen–listopad 2021
Délka rezidenčního pobytu ve Studiu BUBEC, Praha – Řeporyje: maximálně 4 týdny celkem
Kde: Praha; ubytování, dílny a umělecké ateliéry ve Studiu BUBEC Praha – Řeporyje.
 
Přihlášku pošlete na e-mailovou adresu rezidence@ghmp.cz do 5. září 2021.

Více informací naleznete v dokumentu ke stažení níže!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OPEN CALL FOR ARTISTS –  Residency

The original Open Studio program was established as a new Prague City Gallery project in January 2020. In 2021, it continues as a residency program in cooperation with the BUBEC Studio. The residency project is support by the program “Art for the City”. During their stay, the residents will cooperate with Prague City Gallery curators. The residency focuses on art in the public space outside the city center. The aim of the residency is to get to know the location and suggest a temporary art, visual or conceptual work for the following locations: Ládví project (Prague 8) and Vybíralka project – Černý most (Prague 14), or Prague – Uhříněves (Prague 22). The residents are accommodated in basic units with essential equipment and sanitary facilities in the BUBEC studio area.
 
THEME: My space – our space
 
RESIDENCY PERIOD: October to November 2021
The length of the residency in the BUBEC Studio, Prague-Řeporyje: no more than 4 weeks altogether.
LOCATION: Prague; accommodation, workshops and studios in the BUBEC Studio, Prague – Řeporyje.
 
Please send your administration to the e-mail address rezidence@ghmp.cz until September 5, 2021.

For more information, see the attached document below!

 
 
Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
09.02.2021

OPEN CALL: Galerie Vltavská

Výzvy/soutěže
16.12.2022

OPEN CALL - Galerie Vltavská 2023

Výzvy/soutěže
15.09.2022

Otevřená výtvarná soutěž: vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí