Architektonicko-výtvarná soutěž: Pítko před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech

Výzvy/soutěže
07.02.2023

Kancelář architektury města Karloyv Vary zahájila anonymní architektonicko-výtvarnou soutěž na nový pitný stojan Vřídla, který bude stát před vstupem do budovy Vřídelní kolonády ze směru od Divadelního náměstí. Cílem soutěže je navrhnout současné umělecké dílo, které bude důstojně reprezentovat nejvýznamnější pramen Karlových Varů. Deadline pro podání návrhů je 31. 3. 2023.

Vítězný návrh vybere porota složená z nezávislých odborníků (MgA. Richard Loskot, MgA. Pavel Karous PhD., Ing. arch. Markéta Zdebská) a zástupců města (ředitelka SPLZaK Ivana Borovcová a radní Ing. Petr Bursík).
 
Více informací a všechny podklady najdete na webu České komory architektů či na webu Kanceláře architektury města Karlovy Vary.
Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
13.02.2023

Umělecká soutěž ART.cukrovar

Výzvy/soutěže
13.03.2023

Soutěžní dialog Světlo pro metro

Výzvy/soutěže
03.05.2021

OPEN CALL - Holubník