OPEN CALL - Krajina zámku Troja

Výzvy/soutěže
19.07.2023

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP) vyhlašuje otevřenou neanonymní výzvu na návrhy a realizaci dočasných uměleckých objektů, drobných umělecko-architektonických zásahů nebo performativních či umělecko-výzkumných intervencí pro oblast trojského podzámčí.

Deadline pro podání přihlášek je 24. 8. 2023. Termín realizace vítězných návrhů je možný od 15. 9. 2023 do 30. 11. 2023 podle typu a náročnosti návrhu.

For English scroll down.

TÉMATA/MÍSTA:

-          Homage to…

-          Haltýřský potok

-          Bývalý brod

-          Vodní mlýn

-          Osa zámku, cesta valu

-          Osada Rybáře

 

ZADÁNÍ VÝZVY:

Vytváříme pomyslný most mezi uměním ve veřejném prostoru, efemérními intervencemi, landartem, performativními formáty umělecké tvorby a interpretací krajiny pomocí spojení uměleckých postupů s využitím dalších humanitních nebo přírodních věd. Současné umění pomocí konkrétních interpretačních postupů (instalace, akce, performance, fotografie, pohyb, zvuk, video…) přispívá k identifikaci lidí s periferní oblastí a městskou divočinou.

Pro otevřenou výzvu na umělecké intervence byla připravena tematická zadání týkající se kulturní krajiny formované od 17. století stavbou příměstské zámecké vily Troja.

Současné umění pomocí konkrétních interpretačních postupů (instalace, akce, performance, fotografie, pohyb, zvuk, video…) přispívá k identifikaci lidí s periferní oblastí a městskou divočinou.

 

KOMISE:

nezávislá část

Gabriela Kotíková, kurátorka

Adam Vačkář, umělec

Dagmar Šubrtová, umělkyně

Radoslava Schmelzová (náhradnice)

 

závislá část

Marie Foltýnová, GHMP

Tomáš Bryknar, MČ Praha Troja

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Výzva Krajina zámku Troja

Přihláška

Položkový rozpočet

 

INSPIRAČNÍ MATERIÁL KE STAŽENÍ

Katalog výstavy Obnova soužití s řekou

Katalog výstavy Krajina řeky

Katalog výstavy Dotkni se řeky

Koncepce Císařského ostrova

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Prague City Gallery announces an open non-anonymous call for projects and realization of temporary artworks, small artistic and architectural works, or performative / research interventions for the Troja Chateau area.

The deadline for submitting the application forms is August 24, 2023. The winning projects can be realized between September 15 and November 30, 2023 according to their type and technical challenges.

 

TOPICS/PLACES:

 

-          Homage to…

-          Haltýř Creek

-          Former ford

-          Watermill

-          Axis of the chateau, way of the bulwark

-          Rybáře Village

 

CONTEXT OF THE CALL:

We’re building an imaginary bridge between the art in the public space, ephemeral interventions, land art, performative art formats and scientific interpretation of the landscape, using science and humanities. Using various means of interpretation (installations, events, performances, photos, movement, audio, video…), the contemporary art helps people identify with the suburbs and the urban wild.

For the open call for art interventions, the commissions have been prepared related to the cultural landscape formed by the suburban Troja Chateau since the 17th century.

Using various means of interpretation (installations, events, performances, photos, movement, audio, video…), the contemporary art helps people identify with the suburbs and the urban wild.

 

ATTACHEMENTS

Open call Troja Chateau Landscape

Application form

Budget form

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Podcast
08.09.2022

Vodoléčba: zažít lázně jinak s Terezou Silon a Efemér

Články
05.09.2023

Výsledky open call Krajina zámku Troja

Expozice
17.10.2023

Krajina zámku Troja