Život sochy v Praze: Komentovaná procházka a křest knihy

Články
31.01.2024
Zveme Vás na procházku a křest knihy Život sochy v Praze (GHMP, 2024), a to 13. února od 17 do 19 h. Akce začne v 17.00 procházkou s Marií Foltýnovou, editorkou knihy a vedoucí oddělení správy veřejné plastiky, která nás dovede do Café Husovka, kde knihu od 18.00 společně pokřtíme. Kniha bude na místě k zakoupení s 20% slevou. Více o knize níže.
 
Pokud se budete chtít zúčastnit procházky, sraz bude v 17.00 u kandelábru na Dražického náměstí na Praze 1, odkud půjdeme přes Karlův most. Sochy na Karlově mostě patří mezi příklady, kterými se kniha zabývá, a proto se u některých z nich pozastavíme a dozvíme se o způsobech, jak o ně pečovat, jaké technologie jsou na jejich restaurování (ne)vhodné či co obnáší komplexní správa veřejné plastiky.
 
Knihu Život sochy v Praze vám nabízíme za výrazně nižší cenu díky finanční podpoře od výhradního partnera publikace, kterým je Pražská plynárenská Distribuce, a.s., které tímto děkujeme.
 
---
 
Galerie hlavního města Prahy pečuje o nejvýznamnější pomníky, sochy a sousoší v Praze. Většina historických soch či pomníků jsou kulturní nemovité památky a k jejich údržbě, konzervaci či restaurování se musí přistupovat citlivě s ohledem na jejich památkovou hodnotu. Pro různé materiály je třeba používat specifické techniky nebo technologie, s citem a rozmyslem využívat i ty nejmodernější postupy nebo prostředky. Protichůdné názory veřejnosti na rychlost, kvalitu nebo míru restaurování veřejných plastik vycházejí z představy, že po restaurování by umělecké dílo mělo být „čisté“. Živá praxe správy veřejné plastiky s sebou přináší historky úsměvné, rozčilující i ty k vysloveně k pláči. 
 
Chtěli bychom ukázat, že Galerie hlavního města Prahy využívá nejnovější technologické postupy nejen při restaurování veřejných plastik, ale i při jejich konzervaci a běžné údržbě. Vždy ale musíme pečlivě přemýšlet, kdy a jak můžeme zkoušet časem ještě neprověřené novinky, a kdy nemůžeme riskovat poškození materiálu, které se neprojeví hned, ale může být původcem degradace v budoucích desetiletích nebo staletích. Ostatně právě o tom nám sochy samy podávají svědectví, která odhalujeme pomocí nejmodernějších nedestruktivních metod při restaurátorských průzkumech. V kapitolách věnovaných jednotlivým případům záchrany, rekonstrukce, obnovy a rehabilitace vybraných veřejných plastik a památek ve správě Galerie hlavního města Prahy se alespoň letmo dotkneme šíře škály materiálů a uměleckých technik, na jejichž úplný výčet naše publikace nestačí. 
 
Tato knížka má ambice ukázat šíři otázek a úkolů kolem péče o umělecká díla ve městě, potěšit každého milovníka Prahy a umění bez rozdílu věku, kterému se snažíme přiblížit složitou problematiku vyprávěním z hlediska lidí, kteří se v celém procesu musí propojit. Publikace je určena pro širokou veřejnost bez omezení věkem. Pro názornost je doplněna barevnými fotografiemi a ilustracemi Magdaleny Rutové.  
 

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2023
Počet stran: 248
Rozměr: 168 x 232 mm

Jazyk: český

ISBN978-80-7010-197-1 

Editorka: Marie Foltýnová
Texty: Jakub Ďoubal, Marie Foltýnová, Magdalena Kracík Štorkánová
Rozhovory: Ivan Houska, Petr Skalický, Andrej Šumbera
Ilustrace: Magdalena Rutové
Grafický design: Jan Čumlivski
Fotky: archiv Galerie hlavního města Prahy, archiv Muzea hlavního města Prahy, Alexandr Němec, Andrej Šumbera, Houska & Douda, Jakub Ďoubal, Jan Kuděj, Magdalena Kracík Štorkánová, Martin Micka, Ondřej Surový, Oto Palán
Redakce textů: Petr Vizina
Korektury textů: Eva Hrubá
Editace rozhovorů: Rani Tolimat
Tisk:  Tiskárna Protisk, s. r. o.
Produkce: Anna Kulíčková

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Expozice
17.10.2023

Život sochy

Články
Recenze
30.09.2022

Krajinou pražských brownfieldů

Výzvy/soutěže
Články
27.02.2024

Call for Papers: Konference Kámen, město, papír – Res publica