Výsledky open call Krajina zámku Troja

Články
05.09.2023

Galerie hl. m. Prahy vyhlásila výsledky otevřené výzvy Krajina zámku Troja ze dne 19. 7. 2023 na návrhy a realizaci dočasných uměleckých objektů, drobných umělecko-architektonických zásahů nebo performativních či umělecko-výzkumných intervencí pro oblast trojského podzámčí.

 

Haltýřský potok

Komise neudělila žádné místo.

Komise doporučila k rozpracování projekt Martina Janíčka a další jednání s GHMP. Předložený projekt v této podobě nedisponuje přesvědčivou vizualizací, ale záměr vytvořit vypouklé zrcadlo společně se zvukovou nahrávkou vyvolávající iluzorní přítomnost pramene by mohl být realizovatelný a vhodný pro toto místo. Komise však autorovi doporučuje uvažovat o jiné kompozici zrcadla ve výklenku. Také vzhledem k historizující ohradní zdi, která je pohledová z obou stran, by bylo vhodné napojení techniky na elektrický proud řešit spíše rozvodem ze sítě nez fotovoltaickým panelem. 

Komise udělila Martinu Janíčkovi speciální odměnu za návrh ve výši 15 tisíc Kč.

Ostatní návrhy projektů u Haltýřského potoka nevykazovaly dostatečnou uměleckou, technickou kvalitu či jedinečnost projektu.

 

Homage to…

Komise neudělila žádné místo. Žádný z návrhů nevykazoval hlubší promýšlení a práci s kontextem exponovaného historického objektu Trojského zámku.

 

Performance

Komise se rozhodla doporučit k realizaci tyto projekty:

Josefína Frýbová, Lucie Králíková - Ad Astra

Prostřednictvím média rituálu oživuje zaniklou tradici věštění budoucnosti o svátku svatého Ondřeje, patrona rybářů. V návaznosti na dávné zmizelé tradice se vrátíme k vodě. Na jeden podvečer symbolicky „ožije“ zrušený přívoz, který opět umožní blízké setkání s řekou.

Karolína Munková, Jan Filip - Odeur

Skrze historický a terénní průzkum Tróji z hlediska biologie, tvorby krajiny a urbánního prostředí, se budou analyzovat významy, důsledky a souvztažnosti pachů vznikajících v této lokalitě. Zamýšleny jsou 2 workshopy, spojené s procházkou po zdejším mixu ekosystémů a malá efemérní intervence - z prvků nasbíraných v krajině (pryskyřice, byliny a jiné) pachový suvenýr - Trójské kadidlo.

 

Marie Čtveráčková - Nehudba nemíst - zvuková krajina Trojského zámku

Projekt Nehudba nemíst zkoumá veřejný prostor jako zvukovou krajinu. Jaké informace a emoce nám může naslouchání veřejnému prostoru v okolí Trojského zámku přinést?

 

Ester Grohová - Garden of Desires IV.

Site-specific performativní, hudebně-pohybové vystoupení - 3kanálová zvuková kompozice hudebnic a performerek, které za soumraku naváží komunikaci zvukem a pohybem skrze vytyčené sítě propletených vztahů a své masky.

 

Vybrané performance aktivně oživují místo, generují komunitu a předávají hodnoty, které jsou konstruktivní a důležité pro současnou (materiální, konzumní) dobu.

 

SLOŽENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE:

Nezávislá část

Gabriela Kotíková - kurátorka

Adam Vačkář - umělec

Dagmar Šubrtová - umělkyně

Radoslava Schmelzová (náhradnice)

 

Závislá část

Marie Foltýnová - kurátorka veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy

Tomáš Bryknar - starosta MČ Praha Troja

---

Všechny přihlášené projekty najdete v galerii.

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
19.07.2023

OPEN CALL - Krajina zámku Troja

Expozice
17.10.2023

Krajina zámku Troja

Články
13.09.2022

Experimentálna scéna brnianskych off-space projektov