V Drážďanech odstartoval projekt Česká Sezóna

Expozice
Články
12.09.2022

Českou sezónu, jednu z největších přehlídek českého umění v Evropě, v červnu letošního roku slavnostně zahájily Státní umělecké sbírky v Drážďanech. Představí se během ní řada současných českých umělců, a to také ve veřejném prostoru historického centra města. Kurátorem projektu je historik umění prof. Jiří Fajt, který v drážďanských sbírkách aktuálně zastává post vedoucího mezinárodních projektů.

 

Státní umělecké sbírky v Drážďanech (Staatliche Kunstsammlungen Dresden – SKD) jsou jednou z nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v Evropě se silným mezinárodním významem. Projekt nazvaný Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech, který potrvá od června do konce roku 2022, je motivován letošním předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie a jeho hlavním cílem je přivézt do Drážďan přední české osobnosti z oblasti divadla, filmu a současného výtvarného umění. Pod vedením prof. Jiřího Fajta, který do instituce nastoupil v roce 2021 na pozici ředitele programu a mezinárodních záležitostí, chce SKD i do budoucna rozvíjet podobné formáty projektů a svou dramaturgii zaměřit na přeshraniční kulturní dialog, především se zeměmi středo-východní Evropy.

Projekt, na jehož organizaci se podílel také Česko-německý fond budoucnosti nebo pražské Studio BUBEC, představí pestrý program ve čtyřech programových blocích, které zároveň přinášejí alternativu k drážďanským výstavám převážně klasického umění. Celkový koncept projektu je inspirován meziválečnou tradicí umělecké avantgardy, přičemž za své pojal motto výtvarníka Jana Švankmajera „Všechnu moc imaginaci“. Odkazem na surrealistickou tradici v českém prostředí je zdůrazňována specifická poetika i nekonečná fantazie, se kterou u nás meziválečná výtvarná díla vznikala a se kterou pracují někteří čeští umělci dodnes. V neposlední řadě jsou vyzdvihovány různé podoby imaginace a jejich místo v současném světě.

První částí projektu, která odstartovala 24. června 2022, je sochařská instalace ve veřejném prostoru nazvaná Relocated, jež do centra Drážďan, zapsaného od roku 2004 na list světového dědictví UNESCO, přinesla díla Čestmíra Sušky, Františka Skály, Michala Gabriela, Mileny Dopitové, Davida Černého, Krištofa Kintery a Jakuba Nepraše.

Čestmír Suška, Opuštěná obydlí, foto: archiv autorky

Sochař Čestmír Suška na náměstí Georg-Treu-Platz přivezl svá Opuštěná obydlí, jejichž tvarosloví vychází ze starých jurt i dekorů, které se objevují v interiérech domácností. Téma opuštěného domova se dotýká problematiky války, uprchlické krize i politických režimů. Kolemjdoucí mohou do „obydlí“, jež jsou vyrobena ze starých ocelových cisteren, vstoupit, a pomyslně tak do nich opět vrátit život. Na náměstí je spolu s nimi nainstalován také ikonický Prastánek umělce Františka Skály, který byl do Drážďan převezen z pražských Kasáren Karlín. Stánek s občerstvením je vyroben ze třísetletého dubu a do městského prostředí přináší prvek organičnosti a divoké přírody. „Zplanělá architektura“, jak autor o stánku často mluví, zároveň upozorňuje na potřebu oprostit se od všudypřítomného tlaku na výkon či racionalitu a klást důraz také na odlišné životní hodnoty. Autor v Drážďanech umístil také dílo Poblik, které navazuje na lavičku umístěnou na pražské Hadovce. Drážďanská verze ovšem ve tmě intenzivně svítí, čímž přitahuje celou škálu hmyzu žijícího v městském prostředí.

František Skála: Prastánek, foto: archiv autorky