Světlo pro metro

Články
15.12.2023

Metro a výtvarné umění k sobě neoddělitelně patří, příklady této symbiózy najdeme po celém světě. Dopravní podnik hlavního města Prahy ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy hodlá navázat na architektonické, umělecké a designérské hodnoty pražského metra a vytvořit model vhodné spolupráce odborné městské instituce s metropolitním dopravcem. Pro pořízení návrhu nového uměleckého díla pro stanici metra Florenc byla zvolena forma soutěžního dialogu, který umožňuje nalézt optimální řešení spojující nejen uměleckou kvalitu, ale vyhovět také požadavkům na technickou, bezpečnostní i projekční složku návrhu. Vítězem soutěžního dialogu Světlo pro metro se stal český umělec Jan Poš se svým návrhem Synapse. Detailní informace o projektu, včetně prezentace dalších postupujících do druhého kola, naleznete na webových stránkách CCEA MOBA, organizátora soutěžního dialogu.

Jan Poš studoval na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na Katedře elektronického obrazu v progresivním multimediálním studiu Time Based Media pod vedením Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse. V současné době studuje v ateliéru Socha 2 u Tomáše Hlaviny na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své aktuální tvorbě se zabývá vztahem reálného a virtuálního prostředí. Zkoumá jejich vzájemný vztah a narušuje hranice mezi nimi. K tomu využívá počítačové 3D programy, ve kterých vytváří různé simulace, které dále zhmotňuje v reálném prostředí. Po formální stránce se jeho díla pohybují na hraně sochy, objektu a instalace.

O vítězném návrhu

Všechny odevzdané návrhy byly velmi kvalitní, propracované a promyšlené vzhledem k prostředí i existujícímu uměleckému dílu velkoplošné mozaiky Bitva u Sokolova. Porota zároveň přihlížela k technickému řešení vlastní realizace uměleckého díla, ale i následné údržbě a udržitelnosti v náročném provozu. Vítězné světelné dílo na čelní stěně podchodu bude zaznamenávat okolní pohyb cestujících a reflektovat tak přítomnost okamžiku.

K vítěznému návrhu Synapse jeho autor Jan Poš uvádí: „Umělecké dílo, umístěné na stěně naproti hlavnímu schodišti podchodu, se návštěvníkům metra odhaluje při každém stoupání či klesání po schodech. Stává se tak součástí jejich každodenní cesty a přesto zůstává elegantně odsunuto stranou, vytváří prostor, kde může samo pro sebe vyniknout a odpočinout si od shonu. Formát a styl díla oživuje a rozšiřuje existující mozaiku – Bitvu u Sokolova – vytvářejíc tak most mezi historií a současností metropolitního prostoru.”

Ocenění

1. místo Jan Poš - Synapse
2. místo Richard Loskot - Nebe pod zemí
3. místo Jason Bruges Studio - Metro Automata
4. místo Pavla Beranová, Daniel Kříž, Karolína Vojáčková - Hladina města
 
Více infromací najdete na webových stránkách CCEA MOBA.
Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
13.03.2023

Soutěžní dialog Světlo pro metro

Články
Videa
21.03.2023

Konference Kámen, město, papír - záznam a shrnutí

Expozice
Články
12.09.2022

V Drážďanech odstartoval projekt Česká Sezóna

Související umění

Světlo pro metro