Kámen, město, papír 2: Konference o restaurování veřejné plastiky

Články
26.10.2023

Galerie hlavního města Prahy si Vás dovoluje pozvat na dvoudenní konferenci KÁMEN, MĚSTO, PAPÍR / O restaurování veřejné plastiky, která se koná 15. a 16. listopadu od 9:30 do 16:00 v Domě U Kamenného zvonu v Praze. Událost je organizovaná programem Umění pro město.

Konference si formou přednášek a prezentací klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady inspirativní praxe v péči o umění ve veřejném prostoru. První den konference budou představeny nové technologické postupy v péči o veřejnou plastiku a jejich klady a zápory. Druhý den bude pozornost věnována otázce reinterpretace uměleckých děl ve veřejném prostoru v současném kontextu, a zaměříme se na problematiku odstraňování či přemisťování soch z důvodů rekonstrukce území či změny politického nebo sociálně-kulturního kontextu.

Cílem konference je poskytnout platformu pro odbornou výměnu informací a zkušeností mezi restaurátory*kami, konzervátory*kami, historiky*čkami umění, akademiky*čkami a dalšími odborníky*icemi z z oboru, ale k účasti je zvána i široká veřejnost se zájmem o danou problematiku.
 

Poukážeme na různé aspekty a výzvy, se kterými se restaurátoři*ky setkávají při práci na veřejných plastikách, včetně otázek týkajících se materiálů, technik, etiky a udržitelnosti.

Program:

15. 11. 2023 První den konference
 
9.00–9.30 Registrace
9.30–9.45 Úvodní slovo – Marie Foltýnová
10.00–11.00 Nové technologie, jejich klady a zápory, Jakub Ďoubal, Anežka Mikulcová
11.00–11.30 Pauza
11.30–12.30 Nové technologie, jejich klady a zápory, Ivana Kopecká, Karel Pavelka
12.30–13.00 Diskuze všech účastníků a účastnic dopoledního bloku
13.00–14.00 Pauza na oběd
14.00–15.30 Případové studie, Federico Díaz, František Peterka & Oliver Braun, Magdalena Kracík Štorkánová
15.30 – 16.00 Shrnutí dne a závěrečná diskuze
18.00 – 18.30 Doprovodný program: Komentovaná prohlídka výstavy Život sochy aneb restaurování a péče o pražské veřejné plastiky
 
16. 11. 2023 Druhý den konference
 
8.30–9.30 Registrace
9.30–10.30 Slovenský a český kontext, Sabina Jankovičová, Marie Foltýnová
10.30–11.00 Diskuze a pauza
11.00–12.30 Legislativa, autorské právo a historický kontext děl ve veřejném prostoru, Iva Javorská, Vladislava Říhová, Viktor Kovařík
12.30–13.00 Diskuze
13.00–14.00 Pauza na oběd
14.00–15.30 Reinterpretace uměleckých děl ve veřejném prostoru, Ondřej Šefců, Ludmila Mojžíšová, Pavel Karous
15.30–16.00 Shrnutí dne a závěrečná diskuze


Více informací o konferenci naleznete na GHMP webu zde:
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/konference-kamen-mesto-papir-o-restaurovani-verejne-plastiky/

Přihlašování účastníků*ic je možné prostřednictvím e-formuláře níže.
https://forms.gle/dzNcTYdR9pjFYGMCA

❗Kapacita míst na konferenci je omezená, proto prosíme o závazné potvrzení Vaší účasti skrze formulář. V případě změny nás, prosím, kontaktujte na agata.hosnova@ghmp.cz 

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Články
25.10.2022

Kámen, město, papír: Konference o umění veřejném prostoru

Články
Videa
21.03.2023

Konference Kámen, město, papír - záznam a shrnutí

Články
Videa
21.03.2023

Konference Kámen, město, papír - záznam a shrnutí