SOKL

18.05.2022

Kurátorka: Marie Foltýnová

SOKL je dlouhodobá spolupráce GHMP a IPR k projektům Pražské židle & stolky a Pražské plácky.Pro obyvatele rezidenčních lokalit by drobné centrální plochy mezi jejich obydlím a obchodními i dopravními zónami měly sloužit jako místo setkávání, nových možností využívání veřejného prostoru pro vlastní každodenní i společenský život. Součástí zkušebního využití těchto plácků jsou dočasné instalace nebo expozice vybraných uměleckých děl, mikrovýstavy ve veřejném prostoru. Umožní obyvatelům města každodenní kontakt s projevy současného umění i se samotnými umělci.

Koncepce projektu SOKL vychází především ze specifik městského prostoru i současného umění, a proto je charakterizován pojmy S – současnost O - objekt K - komunikace L – lidé, které by mělo každé vybrané vystavované dílo obsahovat, nebo se k nim vztahovat.

Umění pro město
01.08.2022 - 24.03.2023

Prázdno po světci

Umění pro město
06.01.2022 - 20.03.2023

Jakub Nepraš: VIDITELNOST

Umění pro město
17.12.2020 - 14.12.2022

Tvárnice

Umění pro město
12.08.2020 - 30.09.2021

Symbiont

Umění pro město
26.05.2020 - 06.05.2021

Pocta Geometrii

Umění pro město
27.11.2020 - 28.03.2021

Pokora

Umění pro město
21.09.2019 - 30.11.2019

Budka/Kiosk

Umění pro město

Viktor Karlík: HLASY Z PODZEMÍ

Inzerce