Symbiont

13.09.2022

Autor: Jan Paclt

Umístění: Malvazinky

 

Symbiont je organismus, který žije ve spojení s druhým, obvykle větším organismem. Na prázdném asfaltovém ostrůvku, vprostřed hlavní křižovatky Malvazinek postupně vyrůstá prostorová konstrukce, která by neměla existovat sama o sobě. Na oplátku za poskytnutý prostor se snaží rozvinout potenciál místa, který by jinak zůstal bez povšimnutí nebo nevyužitý. Smyslem uměleckého díla je ukázat toto veřejné místo a prověřit nové možnosti užívání tohoto vzácného a jedinečného prostoru.

Pro symbiózu s místem a jeho uživateli byly po analýze místa a vyhodnocení názorů místních obyvatel určeny prostorové podmínky, které má Symbiont vytvořit: oddělení od ruchu dopravy, stín, prostor k setkání, výhledy a průhledy do okolí. Symbiont má také tomuto místu propůjčit svébytnost, kterou si zaslouží.

Pro instalaci Symbiontu platila tři základní specifikace:

1. směr růstu - od nejvzdálenějšího konce ostrůvku, po jeho okrajích směrem k supermarketu (do maximální

výšky cca 7m)

2. rychlost růstu - ve třech hlavních fázích, s dvoutýdenními rozestupy

3. materiál - lešenářské prvky s tkaninou

Inzerce