Prázdno po světci

12.09.2022

Kurátorka: Marie Foltýnová
Umělkyně: Anna Šmejcová, Simona Chládková

Opuštěné místo po soše sv. Josefa na úpatí Radnických schodů na Hradčanech bylo inspirací pro dočasnou uměleckou instalaci Prázdno po světci. Zrcadlo svým odrazem vede kolemjdoucí k zastavení a možnosti si uvědomit svou vlastní důležitost. Na místě, kde míjeli po dvě staletí sochu světce, se nyní nacházejí oni. Umělecké dílo se tak stává na krátkou chvíli součástí živého města. Poskytuje divákům možnost ocitnout se na moment ve sféře nad „životem“ a podívat se na sebe sama v pozici vyhrazené pro světice a světce, na kamenném piedestalu shlížet na kolemjdoucí.

Na vysokém soklu na úpatí Radnických schodů na Hradčanech do roku 2021 původně stál originál pískovcové sochy sv. Josefa s Ježíškem v náručí. Památka v minulém roce prošla odborným restaurátorským zásahem, při kterém bylo odhaleno její závažné poškození. Na původní místo bude umístěna sekaná kopie a originál sv. Josefa bude uložen v depozitáři GHMP. Návrh instalace původně vznikal pro spolupráci Galerie hlavního města Prahy se Signal festivalem. Autorky pracovaly s myšlenkou upozornit na chybějící sousoší sv. Luitgardy na Karlově mostě, které bylo v roce 2020 dočasně sejmuto z důvodu opravy mostního polopilíře. Tuto ideu nakonec nebylo možné uskutečnit. Dialog mezi historickým a současným uměleckým dílem galerie chápe jako podnět pro osvěžení vnímání kulturních památek, které často denně bez povšimnutí míjíme. Instalace Prázdno po světci je upozorněním, že se něco děje, něco se změnilo. Chceme vyvolat zvědavost, pozornost a otázky. Co se stalo, kde je socha? Jakého světce vlastně představovala? Co nesla za poselství a komu byla zasvěcena?
 
Originál sochy sv. Josefa s Ježíškem pochází z doby kolem roku 1714. Autorství sochařského díla je nejisté, v odborné literatuře se obyčejně připisuje některému ze sochařů z dílny či okruhu Ottavia Mosta. V minulém roce byly v průběhu restaurátorských prací zjištěny nové poznatky o stavu díla, které byly dříve skryty pod vrstvami tmelů a patin. Výrazné poškození plintu a spodní části nohou bylo havarijní, statika sochy byla závažně narušena. Levá paže sv. Josefa prošla v historii několika opravami, v rameni je k tělu přilepena a zpevněna čepem. Předloktí a ruka byly doplněna výduskem, který zabarvením a modelací neodpovídá kvalitnímu sochařskému rukopisu originálu. Poškozené části byly v minulosti několikrát opravovány na místě, což neumožnilo plnohodnotný zásah. Zásadní a nejrozsáhlejší oprava byla provedena v roce 1965, při které došlo k opravě spodních partií nohou a opravě hlavice podstavce s profilací. Již v té době bylo restaurátory doporučováno zhotovení kopie celého sousoší.

Inzerce