Landscape festival 2022 – Nádraží ne/využitá

Expozice
07.09.2022

Až do 2. října budete mít možnost navštívit Landscape festival, který se letos vrací na pražská nádraží, tedy tam, kde v roce 2014 zahájil odborný diskurz mezi politiky, investory, urbanisty, architekty, designéry, umělci a širokou veřejností. Tentokrát se organizátoři zaměřili na čtyři dopravní brownfieldy Prahy: Smíchovské nádraží, okolí Florence, Palmovku a Nákladové nádraží Žižkov.

Základní ideou festivalu je zvýšení povědomí o rozsahu, smyslu a významu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře, umění a veřejnému prostoru. Projekt Landscape festival se snaží o osvětu a mezioborový dialog nejen českých, ale také mezinárodních odborníků, umělců, politiků a široké veřejnosti. A ani letos nebudou na festivalu chybět umělecko-architektonické intervence a díla renomovaných tvůrců i studentů s bohatým doprovodným programem.

Landscape festival se koná již od roku 2013, přičemž se s ním můžeme potkat i mimo naši metropoli. Střídavě se konal jak v Praze, tak v dalších městech České republiky – Opava 2016, Plzeň 2017, Ostrava 2019, Krnov 2021. Zatímco v jiných regionech se snaží být ambasadorem témat krajinářské architektury a umění ve veřejném prostoru a usiluje tím o decentralizaci dění na tomto poli, v Praze si zachovává kontinuitu v podobě zacílení na méně atraktivní, neutěšené a problematické lokality, které jsou na okraji zájmu a na své uchopení teprve čekají.

Galerie Jaroslava Fragnera jakožto hlavní pořadatel festivalu vybrala pro letošní ročník téma nádražních budov, jejich bezprostředního okolí a možného vývoje. Tématu rozvoje nádražních budov a pražských železničních tratí se věnuje letos ve spolupráci s festivalem M3/Umění v prostoru, jehož tématem jsou rovněž spletité železnicem, jejich okolí a nádražní budovy. Pro landscape vznikly umělecko-architektonické intervence od renomovaných umělců či architektů, ale také studentů. Na doporučení pražského magistrátu se festival zaměřil na vývoj čtyř dopravních uzlů – Smíchovského nádraží, okolí Florence, Palmovky a Nákladového nádraží Žižkov. Tato místa patří v současné době mezi dopravní rozvojové lokality v metropoli a každé je v jiném stádiu transformace. Festival se snaží vybranými intervencemi nabídnout vlastní pohled na současnou situaci, vždy však ve spolupráci s majiteli pozemků či investory, urbanisty, architekty a politiky.

Důležitou součástí festivalu je doprovodný program, který představí odborné diskuze o jednotlivých lokalitách, procházky po lokalitách a konference s odborníky. Kromě uměleckých instalací jsou připravené také výstavy nacházející se na v místě konání festivalu a rovněž prezentace o plánovaném rozvoji lokalit.

Další doprovodný program a informace naleznete na webu festivalu. 

Recenzi na festival od Davida Bláhy si můžete přečíst zde 

---

red

 

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
15.09.2022

Otevřená výtvarná soutěž: vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí

Expozice
07.09.2022

První ročník mural art festivalu Wall Street

Články
Recenze
30.09.2022

Krajinou pražských brownfieldů