Bienále Ve věci umění 2022

Expozice
07.09.2022

V letošním roce se koná již druhý ročník Bienále Ve věci umění, který probíhá od 21. července do 23. října ve třech pražských lokalitách, které zastupují různorodé kategorie veřejného prostoru. Festival nabízí umělecké instalace, performance, komentované prohlídky, přednášky či diskuze. 

Bienále Ve věci umění se poprvé konalo v roce 2020 díky spolupořadatelství tranzit.cz a Galerie hlavního města Prahy. Bienále je mezinárodní přehlídka současného umění se zaměřením na často přehlížená témata rezonující v soudobé společnosti. V letošním roce představuje mezinárodní tým kurátorů v podání Rado Iškor, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz přes padesát českých a zahraničních umělců a uměleckých kolektivů, kteří se zaměřili na sdílení individuálních traumat a hledání kolektivní identity. Ústřední téma lidské zranitelnosti se nese jednotlivými expozicemi a umělci skrze umělecká vyjádření artikulují jednotlivá traumata, přičemž chtějí nacházet způsoby, jak je zpracovávat, abychom lépe pochopili naši minulost. Bienále Ve věci umění 2022 nabízí prostor pro zamyšlení nad tématy, která nám nemusí být zcela příjemná, ale jsou všude kolem nás.  

V letošním roce byly pro vystavující projekty vybrány tři odlišné lokality, které zastupují rozdílné aspekty veřejného prostoru a reprezentují různorodé architektonické kontexty – a to například v samotné dostupnosti a otevřenosti k obyvatelům a návštěvníkům hlavního města Prahy. Jedná se o Galerii hlavního města Prahy ve druhém patře Městské knihovny, druhá část výstavy je pak situována do prostoru bývalé prádelny Všeobecné zdravotní nemocnice v Praze (VFN) spolu s blízkou Kateřinskou zahradou a posledním místem je Šalounův ateliér, který je součástí Akademie výtvarných umění a sídlí zde Ateliér hostujícího pedagoga. Bienále nabízí možnost vnímat místa jiným pohledem a bez bariéry ostychu či špatné dostupnosti, přičemž všechna místa jsou pro návštěvníky přístupná zdarma. Diváci mohou až do 23. října navštívit nové umělecké instalace, performance, komentované prohlídky, přednášky či diskuze. Více informací k představeným projektům a jednotlivým akcím, ale také texty a rozhovory s umělci a kurátory naleznete na webu Bienále. 

--

Bienále Ve věci umění je zakládajícím členem Aliance východoevropských bienále (EEBA). Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE. Bienále je součástí projektu tranzit.cz / bienále Ve věci uměníCentrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura

---

red

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Články
Recenze
30.09.2022

Krajinou pražských brownfieldů

Výzvy/soutěže
15.09.2022

Otevřená výtvarná soutěž: vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí

Články
07.09.2022

Zahrádky jako fenomén – zahrádkářské kolonie součástí městské krajiny