Napojení - Rajská zahrada

16.08.2023

autorky: Markéta Metelka Knorová a Alžběta Moravcová

mapa

Markéta Metelka Knorová a Alžběta Moravcová jsou mladá autorská dvojice s názvem Lemur nazdi zabývající se murální tvorbou, prostorovými instalacemi, ilustrací a grafikou. V jejich práci je patrné zejména propojování těchto čtyř světů a vytváření dialogu mezi jednotlivými disciplínami.

V realizaci pro Umění pro město vycházejí podobným způsobem z tradiční grafiky, jejíž výraz plocha - linie - bod aplikují na mural v podchodu z ulice Svatojánská, Praha 14.

Ten spojuje dva světy – svět panelákového sídliště na jedné straně a rodinné domky na straně druhé. Zobrazený motiv plný elektřiny sleduje myšlenky, které vychází ze specifické lokace podchodu. 

Jde o proměnu profilu země z hornin a zeminy na kabelovou síť (patrné z nedalekého Pražského zlomu) a také o pojmenování oddělenosti dvou městských částí. Autorky se však snaží toto rozdělení překlenout  poukázáním na spojující pouto – společné napojení na jeden zdroj elektřiny a na sebe navzájem.

Podchod je pojmenován mnohoznačným slovem Napojení.

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
06.09.2021

OPENCALL: MuralArt UM - Podchody