OPENCALL: MuralArt UM - Podchody

Výzvy/soutěže
06.09.2021

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Technickou správou komunikací Praha vyhlásila otevřenou výzvu na návrh dočasných streetartových intervencí a velkoplošných maleb pro vybraná místa podchodů ve správě TSK. Cílem této výzvy je pozvednutí konkrétního veřejného prostoru a snaha o vyvolání pozitivní konfrontace s místními obyvateli a procházejícími. Výzva usiluje o rozšíření strategického přístupu města a městských organizací a jejich vzájemné koordinace v péči o veřejný prostor a o podnícení zájmu veřejnosti o současné umění.

Výsledky otevřené soutěže:

Thomayerova nemocnice, Praha 4
1. místo: Tron a Domino
2. místo: Jakub Bachorík a Kristýna Fingerlandová
3. místo: Eliška Libovická
3. místo: MInoz

V Sedlci, Praha 6
1. místo: Aleš Novák
2. místo: Masák & Kromka
3. místo: Matyáš Prošek 

Dědinova, Praha 11
1. místo: Pólvora1
2. místo: Michaela Jezberová
3. místo: Petr Placák 

Platónova, Praha 12
1. místo: Tomáš Javůrek
2. místo: Daniel Kyncl
3. místo: Pavla Nazarská 

Svatojánská, Praha 14
1. místo: Markéta Knorová a Alžběta Moravcová
2. místo: Petra Hudcová
3. místo: Eliška Fialová

Makovského, Praha 17
1. místo: Jakub Bachorík a Kristýna Fingerlandová
2. místo: Eliška Libovická

Vybrané vizualizace naleznete v galerii níže, zápis z jednání komise a všechny přihlášené vizualizace budou přidány v průběhu tohoto týdne.

 
KOMU BYLA VÝZVA URČENA: Umělkyním a umělcům, uměleckým skupinám, grafičkám a grafikům. Výzva je neanonymní a je otevřena všem.

VÝZVA BYLA VYPSANÁ PRO TYTO LOKALITY/PLOCHY:
      Výtvarné pojetí vstupní zdi u podchodu k Thomayerově nemocnici na Praze 4.
      Výtvarné pojetí celého podchodu u zastávky V Sedlci na Praze 6.
      Výtvarné pojetí ramp a zdí u podchodu u zastávky Dědinova na Praze 11.
      Výtvarné pojetí celého podchodu u zastávky Platónova na Praze 12.
      Výtvarné pojetí celého podchodu z ulice Svatojánská na Praze 14.
      Výtvarné pojetí celého podchodu pod ulicí Makovského na Praze 17. 

LHŮTA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK A POŽADAVKY: Kdykoli do 6. 10. 2021 (do 24 hodin) zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy na adresy: umenipromesto@ghmp.cz a anna.gumplova@ghmp.cz

Komise zasedla ve složení:
Závislá část:
Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D. - GHMP
Pavel Černohorský - TSK

Zástupci městských částí:

Praha 4 - Bc. Michal Hrozna, místostarosta
Praha 6 - MgA. Petr Prokop, předseda kuturní Komise
Praha 11 - Mgr. Martin Duška, radní
Praha 12 - Mgr. Jan Adamec, starosta
Praha 14 - Pavel Mašek, radní
Praha 17 - Mgr. Alena Kopejtková, starostka

Nezávislá část:
MgA. Viktor Fehér, umělecký ředitel festival Street Art Communication Košice
Ing. arch. Anna Beata Háblová, Ph.D., architektka a urbanistka
Bc. Romana Junkerová, ředitelka festivalu Street Art Festival Olomouc
Lukáš Kladívko, výtvarník, graffiti a street art umělec
 

Více informací o výzvě naleznete v příloze níže!!!

..........................................................................................................................

OPENCALL: MuralArt UM  - Subways

The Prague City Gallery, together with the Technical Road Administration of Prague, announces the open call for proposals of temporary streetart interventions and large paintings for selected subways managed by the Technical Road Administration. The objective of the call is to enhance and cultivate the specific public spaces, and to support positive confrontation with local residents and people passing by. The aim is to broaden the strategic approach of the city and city organizations to the public space management, to improve their coordination, and to raise the public interest in contemporary art.

LOCATIONS/AREAS:

•      Artistic concept of the front wall of the subway leading to Thomayer Hospital, Prague 4.
•      Artistic concept of the whole subway near the bus stop V Sedlci, Prague 6.
•      Artistic concept of the ramps and walls near the subway near the bus stop Dědinova, Prague 11.
•      Artistic concept of the whole subway near the bus stop Platónova, Prague 12.
•      Artistic concept of the whole subway on Svatojánská Street, Prague 14.
•      Artistic concept of the whole subway under Makovského Street, Prague 17.
 

TARGET AUDIENCE OF THE CALL: Artists, artist groups, graphic designers. The call is non-anonymous, open to everyone.

TERMS AND CONDITIONS FOR APPLICATIONS: Please submit the completed application forms with required attachments until October 6, 2021 (the deadline is midnight) to the following addresses: umenipromesto@ghmp.cz and anna.gumplova@ghmp.cz

For more information, see the attached document below!

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Videa
09.11.2023

MuralartUM: Markéta Metelka Knorová a Alžběta Moravcová - Napojení

Videa
02.02.2023

MuralartUM: Veronika Zapletalová

Videa
26.10.2023

MuralartUM: Aleš Novák - Magic Sedlec

Související umění

28.06.2022

Magic Sedlec - V Sedlci

01.05.2022

mural - Makovského

01.07.2022

mural - Platónova