Umělecká soutěž ART.cukrovar

Výzvy/soutěže
13.02.2023

Společnost Skanska Residential vyhlásila uměleckou otevřenou dvoufázovou soutěž s workshopem na zpracování výtvarných děl a prvků pro jednu z vybraných lokalit veřejného prostranství nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanského cukrovaru. Díla mohou mít jakoukoliv výtvarnou formu. Budou navržena na míru místa a vycházet z jeho cílových kvalit, historie a principů udržitelného rozvoje.

Ve veřejném prostranství bylo vybrání pět lokalit s definovaným charakterem a náplní. Společným libretem pro všechna prostranství jsou HISTORIE - UDRŽITELNOST - KOMUNITA. Dále jsou doporučeny obecné principy a témata jako je edukativní charakter intervencí, zasazení cukrovaru do kontextu prostoru a času a zapojení uživatelů do tvorby a prožítí místa, které vychází z předchozí participace s veřejností.

V porotě zasednou výrazní čeští umělci – sochař Pavel Karous, designér Maxim Velčovský, a dále také krajinářská architektka Štěpánka Endrle, Marie Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy, hlavní architekti projektu z ateliéru Chybik+Kristof a zástupci IPR Praha, MČ Praha 12 a Skanska Residential. Soutěž byla kontrolována a schválena Českou komorou architektů (ČKA).

Skicovné a ceny

30 000 Kč pro každý návrh, který postoupí do 2. kola
a bude řádně odevzdán.

50 000 Kč pro vítězný návrh na každou lokalitu.

Odevzdání 1. kola
27. března 2023
do 17:00 hodin

Více informací o soutěži najdete na webu Skanska.

 

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
13.03.2023

Soutěžní dialog Světlo pro metro

Videa
30.01.2024

Dokument o soutěži ART.cukrovar

Výzvy/soutěže
07.02.2023

Architektonicko-výtvarná soutěž: Pítko před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech