ZVUKY PRAHY

18.05.2022

Vršovická dráha

Kurátorka: Jitka Hlaváčková
Umělecký výzkum, nahrávky a příprava projektu: červen–listopad 2020
Umělecká intervence a další výstupy: od 1. prosince 2020

Záznamy zvuků krajiny jsou, podobně jako ty vizuální či literární, nedílnou součástí paměti krajiny a mohou se stávat nástrojem k vyvolání zasutých vzpomínek a také nástrojem k otevření dialogu o určitých tématech souvisejících s otázkami veřejného prostoru. Tak jako usilujeme o zachycení mizejících objektů a scenerií v proměňující se struktuře města prostřednictvím video nebo fotodokumentací, pátráme také po zanikajících zvukových projevech. Nahrávky jsou pořizovány ve spolupráci s obyvateli vybraných lokalit a budou sloužit také jako východisko k debatám se současnými obyvateli a uživateli města. Záznamy rozhovorů pak mohou společně se zvukovou a vizuální dokumentací a uměleckými komentáři tvořit část mozaiky výpovědi o určité historické situaci města a jeho obyvatel.

Pilotním projektem pro území Prahy se pro nás stává umělecký průzkum prostoru železničního koridoru v pražských Vršovicích (Botič – Zahradní město), kterému zbývá několik posledních měsíců do definitivního uzavření, po němž bude následovat demolice a konverze do nové funkce. Kompletní provoz trati má být do konce listopadu 2020 sveden do nového koridoru, čímž vznikne čtyři kilometry dlouhý pás postindustriální krajiny se zajímavým potenciálem nového využití. Zdá se nám důležité pokusit se nejen zaznamenat nejzajímavější charakteristiky současného stavu, ale pokusit se také odhalit důležité prvky, které pomohou zachovat paměť a část charakteru území, „udržet při životě“ po desetiletí se vytvářející organismus, a umožní jeho funkční a inovativní rozvinutí. Dají území možnost získat novou podobu a energii, ale zachovat si svou osobitost.Na tomto uměleckém výzkumu spolupracujeme s experimentálním umělcem Michalem Kindernayem a s širokým okruhem odborníků: s urbanisty a architekty Lyndou Zein nebo Tomášem Cachem, krajinnými architektkami ze studia Terra Florida, se socioložkou Barborou Matysovou a antropologem Pavlem Boreckým, a samozřejmě s nepostradatelným technickým týmem.

V neděli 13. 12. 2020 proběhl v rámci projektu Hlasy a zvuky vršovické dráhy a programu UM2020 neformální přechodový rituál na vršovické železniční dráze. Předchozí den byl totiž definitivně ukončen její železniční provoz, a dráha tak symbolicky přešla ze své industriální do postindustriální éry. Zrušení dráhy vyvolává nostalgii, bylo však nevyhnutelné - železnice byla svedena do blízkého nového koridoru. Protože se zdá, že se další osudy dráhy, zdá se, obrací tím nejlepším směrem, rozhodli jsme se tuto událost oslavit setkáním lidí, které spojuje zájem o pozitivní proměnu oblasti, se zachováním jejího industriálního charakteru.
 
Rituál proběhl ve dvou fázích: ve 12:00 jsme se sešli společně s autory studie budoucího využití dráhy (tzv. "drážní promenády") architekty Tomášem Cachem a Petrem Tejem a architektkami ze studia Terra Florida Zuzanou Štemberovou a Lucií Vogelovou, studenty a našimi dokumentaristy u mostu přes Botič. Odtud jsme vyrazili pěšky po dráze směrem k zastávce Praha Strašnice, kde po chvíli na malé občerstvení zazněla zvuková intervence Michala Kindernaye: záznam dlouhodobých nahrávek vršovické dráhy a rozezvučení ocelového mostu přes dráhu). Zde jsme se setkali také s koordinátorkou komunitních činností z radnice Prahy 10 Marií Svatošovou a s několika místními občany.
 
Věříme, že tato pozoruhodná lokalita má velký potenciál nejen pro umělecké intervence, ale také pro komunitní a občanské iniciativy, a že se zde budeme od jara scházet u podobných příležitostí pravidelně. Členové tvůrčí jednotky pro vršovickou dráhu: Michal Kindernay, Jitka Hlaváčková, Barbora Matysová, Pavel Borecký, Lynda Zein 
 

Příloha: Místa a úseky 

Inzerce