Život sochy

30.10.2023

Aneb restaurování a péče o pražské veřejné plastiky.

25. 10. 2023 - 19. 11. 2023

Kobka 17, Hořejší nábřeží, Praha 5


Kurátorka: Marie Foltýnová, Martina Vidnerová

Architekt: Tomáš Hrůza

Grafika: Petr Hrůza

Otevírací hodiny:
úterý - neděle od 14 do 18 h.

VSTUP ZDARMA

Galerie hlavního města Prahy je správcem stovek veřejných plastik v Praze. Celý konvolut spravovaných plastik zahrnuje sochařská díla umístěná do veřejného prostoru v průběhu několika staletí. Pečujeme například o barokní sochy na Karlově mostě, o pomníky z 19. století až po současná umělecká díla z různých materiálů.

Výstava názorně předvede některé restaurátorské techniky a příklady zachráněných a rehabilitovaných uměleckých děl v Praze, která byla restaurována v posledních letech. Na vybraných příkladech se pokusíme zprostředkovat pohled do restaurátorské dílny, ukázat postupy restaurování veřejných plastik od citlivé konzervace přes specializované restaurování až po nutnost rekonstrukce díla nebo dokonce nahrazení originálu kopií.

Inzerce