Výstava Lidé z Vltavské

14.01.2021

Autor: Kevin V. Ton
Termín konání expozice: 20. 12. 2020 – 25. 3. 2021
Kurátorka: Marie Foltýnová (GHMP)
Spolupracující organizace: Galerie hlavního města Prahy a Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dne 20. 12. 2020 byla na venkovních opěrných zdech instalována fotografická výstava pouličního fotografa Kevina V. Tona s názvem Lidé z Vltavské. Dokumentováním pouličního života se Ton zabývá dlouhodobě, lokalitě okolí stanice metra Vltavská a přilehlých holešovických periferií a jejích obyvatel se soustavně věnuje od roku 2015. Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy touto venkovní výstavou zahajuje projekt venkovní galerie, kde se budou každé tři měsíce obměňovat nové výstavy.Do doby rekonstrukce poskytne Dopravní podnik prostor projektu venkovní galerie, ve které se budou po třech měsících střídat vybrané výstavní projekty. Galerie hlavního města Prahy vyhlásí otevřenou výzvu na tři kurátorské projekty pro venkovní výstavy v termínech 1. 4. – 25. 6. 2021, 1. 7. – 25. 9. 2021. a 1. 10. 2021 – 25. 1. 2022. Kurátorské projekty, které budou podpořeny a realizovány v těchto termínech, bude vybírat odborná komise.

Pro experimentální nultý termín venkovní galerie se kurátorka Galerie hlavního města Prahy Marie Foltýnová rozhodla oslovit pouličního fotografa Kevina V. Tona, aby vybral fotografie úzce související s bezprostředním okolím Vltavské či dolních Holešovic. Výstava Lidé z Vltavské má jednoduché a čitelné téma. Je to zároveň reakce na letošní pandemii, která zasáhla život lidí na ulici stejně jako všechny výstavní projekty uvnitř galerií. Kevin V. Ton je fotograf na volné noze, nositel řady ocenění, nejnověji v kategorii Každodenní život v soutěži CZECH PRESS PHOTO 2020. Celoživotně se věnuje živé, černobílé fotografii se zaměřením na humanistickou dokumentární fotografii, zejména pak na dlouhodobé projekty. Před několika lety inicioval založení fotografického spolku VERUM PHOTO. Žije v Praze. Dlouhá léta se věnuje fotografii pouliční.

Exhibition People from Vltavská

People from Vltavská
Photographs by Kevin V. Ton
Curator: Marie Foltýnová
Exhibition period: December 20, 2020 – March 25, 2021
Prague City Gallery, Prague Public Transit Company, Art for the City

For the experimental pilot period of the outdoor gallery, the Prague City Gallery curator decided to invite street photographer Kevin V. Ton to select pictures related to the immediate surroundings of the Vltavská station, or Lower Holešovice. The theme of the exhibition is clear and easy to understand: People from Vltavská. It also responds to the current pandemic that has affected life of people on the streets as well as exhibitions in indoor galleries.

Kevin V. Ton is a Prague-based acclaimed freelance photographer, winner of numerous prizes including the Everyday Life category award in the CZECH PRESS PHOTO 2020 competition. His lifelong passion is black and white humanistic documentary photography, and he’s especially focused on long-term projects. He’s been involved in street photography for years. Several years ago, he initiated the establishment of the photographic club VERUM PHOTO.)

The outdoor gallery on the supporting walls above the Vltavská underground station is a new project in the program “Art for the City”. The cascaded terraces will soon give way to the new architectural concept of the Bubny neighborhood, and the piazetta around the projected concert hall. Until the reconstruction starts, various exhibitions will take turns here in 3-month periods.The temporary installation was supported by the program “Art for the City”, in cooperation with the Prague Public Transit Company.

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
09.02.2021

OPEN CALL: Galerie Vltavská