Výstava Básně z dálnice

07.04.2021

Básně z dálnice

Autorka projektu: Jolana Havelková 
Termín konání expozice: 15 / 4 / — 25 / 6 / 2021 
Lokace: Kaskády u vestibulu metra Vltavská
Kurátorka: Tereza Nováková 
Grafika: Beata Šafková 
Performance a zvuková stopa: David Dvořák, Tomáš Jeřábek 
Technická podpora: Karim Tarakji

Výstava nazvaná Básně z dálnice je výběrem z obsáhlejší sbírky sloganů, které si Jolana Havelková zaznamenávala při cestách Českou republikou. Zachycuje proměnu jazyka copywriterů, kteří píší hesla pro billboardy, v období ohraničeném světovými zvraty ve společnosti: krizí finanční v letech 2008–2009 a krizí pandemickou (2020–2021). Slogany tvoří vizuální i obsahovou stránku plochy.

Texty na billboardech obvykle vybízejí ke změně života nebo k uskutečnění nejrůznějších snů a motivují ke koupi nějakého produktu či k ochraně majetku a zdraví. Absencí předmětu reklamy se tato přivlastněná hesla stávají hrou se slovy. Poskytují téměř bezbřehý prostor pro imaginaci, vybízejí k zamyšlení nad obsahem a smyslem textů, které nás léta obklopují. Vizuální podoba Básní z dálnice se stala podkladem pro rétorickou performanci Davida Dvořáka a Tomáše Jeřábka.

Tento projekt byl vybrán odbornou porotou k realizaci z otevřené soutěže projektu Galerie Vltavská. Galerie Vltavská vznikla spoluprací Dopravního podniku hlavního města Prahy a Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město jako prostor pro dočasné umělecké intervence.   

 

The Highway Poems

Author of the project: Jolana Havelková 
Exhibition period: 15 / 4 / — 25 / 6 / 2021 
Location: Cascades near the Vltavská underground station entrance
Curator: Tereza Nováková 
Graphic design: Beata Šafková 
Performance and Sound track: David Dvořák, Tomáš Jeřábek 
Technical support: Karim Tarakji

The Highway Poems exhibition is a part of a larger collection of slogans gathered by Jolana Havelková during her travels through Czechia. It reflects the change of the billboard copywriting language in the time between two global crises that have shaken the society: the financial crisis in 2008–2009 and the pandemic crisis (2020–2021). The slogans form the visual part as well as the content of the billboards.

The advertising slogans usually encourage us to change our lives or to make our dreams come true, to buy a product, or to protect our belongings or our wellbeing. Once the subject of advertising is absent, the appropriated slogans are reduced to wordplays. They provide near-boundless space for our imagination, and encourage us to think of the content and meaning of the texts that have surrounded us for years. The visual form of The Highway Poems has become the basis for the rhetorical performance by David Dvořák and Tomáš Jeřábek.

This project was picked up for realization by the jury that assessed the open competition of the Vltavská Gallery. The Vltavská Gallery was established by the joint effort of the Prague Public Transit Company and the Prague City Gallery as part of the program “Art for the City”, as an area suitable for temporary art interventions.

 

Inzerce