TriangulUM: A-B_HPP: Neoficiální důkaz: případová studie #2: Aliance

23.02.2022

Na známou turistickou lokalitu na břehu Berounky, osadu Tornádo, se svým projektem zaměřil autorský kolektiv A-B_HPP, herci Jindřiška Křivánková a Jakub Gottwald a producentka Pavla Klouzalová v čele s umělcem a spisovatelem Alešem Čermákem. Publikace pod názvem Neoficiální důkaz: Případová studie #2: Aliance vyšla na začátku roku 2022. Dílo je založeno na metodě participativního mapování okolí a komunity, kde jde především o samotný proces výzkumu či performance. Výsledek uměleckého výzkumu – prostorový archiv – je prezentován na speciálních webových stránkách a na webu GHMP. Projekt vznikl ze soutěží pro projekt TriangulUM vypsaných Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město.

\"Publikace_Aleš \"Aleš \"Aleš 

Neoficiální důkaz – Případová studie 2: Aliance je proces, který začíná receptivní fází pozorování a naslouchání. Pokračuje kreativní fází designových rozhodnutí a vede k realizaci návrhu v dané lokalitě, ale směřuje také nazpět k úvaze, zdali by nestálo za to zůstat u důkladného pozorování a naslouchání. Skrze tyto fenomény se autoři snaží zachytit dynamiku míst, která jsou založena na permanentní interakci lidských i nelidských aktérů. Každá lokalita tak disponuje vysokou mírou otevřenosti a vynalézavosti, protože je v procesu utváření. Na takové lokality je možné nahlížet jako na dynamická rozhraní, kde je možné experimentovat a rozvíjet imaginaci. K lokalitě osady Tornádo autoři přistoupili jako k rozhraní, které je schopno s uživatelem komunikovat obousměrně. Rozhraní je schopno rozkrývat další krajiny, protože pracuje s rozšířenou realitou, a díky tomu může modelovat vnímání uživatele anebo naopak. Uživatel se automaticky stává také spolutvůrcem nebo spoluautorem.

Publikace je zdarma k dispozci ke stažení online v Artotéce GHMP - Neoficiální důkaz – Případová studie 2: Aliance 

 

Inzerce