Spolupráce s Dopravním podnikem – „Umění za čarou“

18.05.2022

Termín: 11. května – 28. února 20201
Kurátoři výstavy : Ondřej Horák, Anna Švarc
Odborná spolupráce za GHMP: Jitka Hlaváčková
Kde: stanice pražského metra: Florenc (B), Můstek (A), Karlovo náměstí,Náměstí Republiky

Vystavující umělci: Krištof Kintera, Jiří Kovanda, Markéta Othová, Ondřej Přibyl, Lucia Sceranková, Timo, Hynek Alt – Aleksandra Vajd, Lukáš Jasanský – Martin Polák

Výstava děl vybraných umělců nazvaná „Umění za čarou" vznikla ve spolupráci mezi GHMP a Dopravním podnikem v rámci jejich projektu Umění v metru (Metro.um). Na vybraných čtyřech stanicích metra (Florenc B, Nám. Republiky, Můstek A, Karlovo náměstí) jsou prázdné panely od odstraněných reklam (přímo v obložení nad kolejištěm), které poskytnou plochu pro letošní výstavní projekt. Snažíme se umístit současné umění do stanic metra a vyvolávat tak diskuzi o roli umění v prostoru města. Vystavená díla pochází většinou ze sbírek Galerie hlavního města Prahy a tvoří vzájemný umělecký dialog. Díla budou doprovázena informačními popiskami, které srozumitelným jazykem přiblíží autorský záměr jejich tvůrců.

Dopravní podnik se rozhodl zaštítit krátkodobé realizace v metru. Vnímá je jako nástroj pro zkvalitnění prostředí, kterým denně projde až milion cestujících. Pražské metro od počátku jeho provozu doplňují desítky kvalitních uměleckých děl.Mozaiky, sochy, objekty ale také světelné instalace jsou jeho součástí již od jeho zprovoznění v roce 1974. Řada z nich byla v minulých letech poškozena nebo dokonce zcela odstraněna. Díla světově uznávaných umělců, jakými jsou Stanislav Kolíbal,Václav Cigler, dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Františka Víznera a mnoha dalších dotvářela či stále dotváří unikátní tvář metra v Praze.

Výstava Umění za čarou představí výběr výjimečných děl silných uměleckých osobností, jako je Jiří Kovanda, Markéta Othová, Krištof Kintera, Timo, Lucia Sceranková, Ondřej Přibyl a umělecká dvojice Lukáš Jasanský – Martin Polák a Hynek Alt – Aleksandra Vajd.

Fotografické práce či fotografie dokumentující jejich projekty bude možné vidět od května do konce roku 2020 na plochách za kolejištěm stanic Náměstí Republiky B,Florenc B, Můstek A a Karlovo náměstí B.Výběr stanic vychází z faktu, že na designovém obložení nástupišť zbyly prázdné bývalé reklamní plochy, které před svým odstraněním poslouží jako platforma pro umělecký projekt. Odtud také pochází název této neobvyklé „výstavy“ – díla jsou umístěna za bezpečnostní čarou kolejiště. Tato čára však nemá být bariérou mezi cestujícími a uměleckými díly. Součástí prezentace jsou proto popisky k jednotlivým dílům v každé stanici. Připravují se také komentované prohlídky, které zájemcům přiblíží jak samotná díla, tak historii a architekturu jednotlivých stanic.

Tisková zpráva Umění za čarou
Klikněte pro stažení

Inzerce