Rezidence

18.05.2022

Rezidenční pobyty byly pořádány Galerií hlavního města Prahy ve spolupráci se Studiem Bubec, a jsou financovány z programu Umění pro město. Jedná se o formu systematické podpory současného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy. S původním nápadem uspořádat rezidenční pobyty přišla Galerie hlavního města Prahy už v lednu roku 2020, a probíhat měly v Colloredo-Mansfeldském paláci. V roce 2021 pokračuje jako rezidenční program ve spolupráci se Studiem BUBEC v Praze – Řeporyjích. Rezidence je zaměřena na umění ve veřejném prostoru mimo centrum města. Jejím cílem bylo vytvořit návrh dočasného uměleckého díla, který by byl realizovatelný v pražském veřejném prostoru. Rezidenti dostali na výběr z lokalit sídliště Ládví (Praha 8), sídliště Vybíralka – Černý most (Praha 14) nebo Praha – Uhříněves (Praha 22). V srpnu tohoto roku tak Galerie hlavního města Prahy vyhlásila výzvu, která se obracela na české i zahraniční umělce. Organizátoři z přihlášených 5 návrhů vybrali 3, na kterých umělci od začátku října do závěrečné prezentace pracovali. V létě 2021 byla vypsaná výzva na rezidenty a na podzim již proběhli rezidence vybraných umělců: Magdaleny Romanowské, Johannese Makoliese, Hugo Chmelaře a Klára Bedrnové.

REZIDENČNÍ PROJEKTY – GHMP A STUDIO BUBEC

Závěrečná prezentace uměleckých návrhů v rámci projektu REZIDENCE proběhla 30. 11. 2021 v prostorách Studia Bubec za účasti organizátorů, rezidentů, spolupracovníků, místostarostky MČ Prahy8 Mgr. Vladimíry Ludkové a zástupců spolku Úl v Ďáblicích.
Rezidenční pobyty jsou pořádány Galerií hlavního města Prahy ve spolupráci se Studiem Bubec, a jsou financovány z programu Umění pro město. Jedná se o formu systematické podpory současného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy. S původním nápadem uspořádat rezidenční pobyty přišla Galerie hlavního města Prahy už v lednu roku 2020, a probíhat měly v Colloredo-Mansfeldském paláci. V roce 2021 pokračuje jako rezidenční program ve spolupráci se Studiem BUBEC v Praze – Řeporyjích.
Rezidence je zaměřena na umění ve veřejném prostoru mimo centrum města. Jejím cílem bylo vytvořit návrh dočasného uměleckého díla, který by byl realizovatelný v pražském veřejném prostoru. Rezidenti dostali na výběr z lokalit sídliště Ládví (Praha 8), sídliště Vybíralka – Černý most (Praha 14) nebo Praha – Uhříněves (Praha 22). V srpnu tohoto roku tak Galerie hlavního města Prahy vyhlásila výzvu, která se obracela na české i zahraniční umělce. Organizátoři z přihlášených 5 návrhů vybrali 3, na kterých umělci od začátku října do závěrečné prezentace pracovali.


REZIDENTI:


Magdalena Romanowska (PL) ve spolupráci s Vendulou Guhovou
Magdalena je absolventkou Akademie výtvarných umění ve Varšavě – studia vizuální kultury se specializací na kulturu místa. Její přístup je založen na spolupráci a propojení širokého spektra lidí od mladých až po seniory. Využívá fotografické, výtvarné a etnografické prostředky. V průběhu rezidenčního pobytu se zaměřila na lokalitu Ládví (Praha 8), kde studovala sociální, geografické a demografické aspekty místa. Jejím cílem bylo odhalit jak místa sídliště Ládví, tak tvůrčí potenciál jeho obyvatelů. Svůj záměr mohla uskutečnit díky spolupráci se spolkem Elpida, díky kterému se zapojila do projektu Ponožky od babičky. Ve spolku se seznámila i s paní Marií, která ji vedle technik pletení odkrývala též osobní a místní příběhy této klidné lokality.

Výstup rezidenčního projektu nese název Babí léto a je záznamem osobního života seniorů, okolního prostředí a tvůrčího potenciálu mladší i starší generace. Návrh je prezentován v podobě zvukového záznamu a pletené instalace, která demonstruje profesní vývoj její řemeslné práce. Rezidenční pobyt byl zakončen uspořádáním jednodenního workshopu ve Studiu Bubec, kterého se zúčastnily seniorky projektu Ponožky od babičky. Projekt ukazuje, jak lze zapojit starší generaci do veřejného dění a prostoru, jakým způsobem jej zkrášlit, a jak propojit a rozvíjet tak mezigenerační komunikaci. V návaznosti na její projekt se rozběhla debata o začlenění starších obyvatel, ale i handicapovaných skupin do tvůrčích workshopů. Workshopy by mohly být zaměřeny jak na příběhy konkrétních míst, tak by byly i osobním svědectvím ze života místních občanů. Současně se uvažuje o zprostředkování těchto příběhů a tvůrčí práce skrze QR kódy, které by byly jejich zvukovou vzpomínkou.

Hugo Chmelař a Klára Bedrnová (CZ)
Hugo Chmelař a Klára Bedrnová jsou studenti oboru Etnologie a kulturní antropologie na FF UK v Praze. V rámci Rezidence metodou terénního výzkumu (záznamy a rozhovory) společně získávali vhled do zákulisí zdánlivě anonymního života sídliště Ládví (Praha 8) a na osudech a příbězích jednotlivých lidí odkrývají skrytou mytologii městské periferie. Osobní příběhy jsou tak příběhy konkrétního místa.

Projekt Ládvice Ďáblí spočívá ve vyprávění malých příběhů, které se staly nebo dějí na sídlišti Ďáblice a které zůstávají běžným kolemjdoucím a koneckonců i mnohým stálým obyvatelům skryté. Jejich cílem bylo poukázat na tyto děje prostřednictvím neinvazivních informačních tabulek s krátkým textem a ilustracemi příběhů malými soškami. Ke každému příběhu patří také QR kód, umístěný pod textem, skrze který si lze poslechnout krátké vyprávění nebo rozhovor s pamětníkem či osobou jinak s daným příběhem spojenou. Pro prezentaci zrealizovali dvě vyprávění – o poštolkách manželů Šounových a o houpacím koníčkovi, kterého pamatují všechny děti, které na Ládví vyrostly. Ve finální podobě by však mělo být příběhů zhruba 15, které by byly rozprostřeny po místech, na kterých se odehrály/odehrávají. Můžou tak posloužit jako oživení procházky a pro děti může být zábavné jednotlivá místa hledat. Propojujícím prvkem příběhů je mapa umístěná na prostranství u metra Ládví. Na té budou zakresleny ikonky odkazující na příslušné sošky. Pro ty, kdo by si chtěli hledání zjednodušit, budou u každé ikonky také souřadnice.

Johannes Makolies (DE)
Johannes Makolies je německý výtvarník a absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Drážďanech. Jeho sochy jsou často asambláží nalezených předmětů, které neokoukaným způsobem usazuje do veřejného prostranství. Vytváří tak specifickou instalaci reagující na urbánní řešení zkoumaného místa. V rámci rezidenčního projektu se soustředí na lokalitu Ládví (Praha 8) a na lokalitu Černý most (Praha 14).

 

Inzerce