MuralArtUM - vyzvaná soutěž

18.05.2022
V rámci pokračování projektu MuralartUM proběhla v roce 2020 kromě otevřené výzvy pro všechny zájemce  také vyzvaná soutěž pro plochy v ulici Seifertova a Husitská. Tato místa byla vybrána pro formu vyzvané soutěže  pro nutnost citlivého přístupu v rámci širšího území a následného jednání s vlastníky ploch.
 
Kurátorský tým vybral pro každou z těchto dvou lokalit umělecká uskupení, umělkyně nebo umělce se zkušeností s tvorbou ve veřejném prostoru či streetartovými intervencemi. Záměrem bylo získat kvalitní návrhy s  různorodým přístupem k tvorbě ve veřejném prostoru a odlišné způsoby uchopení prostoru nebo komplexního nazírání na (velkoformátovou) muralovou malbu.
 
Pro lokalitu Husitská byli osloveni: 
EPOS 257
Jan Kaláb
Toybox 
Vendula Chalánková
ZEBONE&SPORD
 
Z doručených návrhů byl komisí vybrán pro realizaci návrh od umělkyně Toybox
 
Pro lokalitu Seifertova byli osloveni:
Communite fresca a Kryštof Netolický
Jan Šrámek a Veronika Vlková
Lukáš Kladívko
Obras&Akrobad
Radio Tuleň
 
Z doručených návrhů byl komisí vybrán pro realizaci návrh uměleckého dua  Obras&Acrobad.
 
Komise se sešla ve složení:
Závislá část:
Mgr. Marie Foltýnová Ph.D. - GHMP
Bc. Anna Gümplová - MHMP
Mgr. Pavel Křeček  - MČ Praha 3
 
Nezávislá část:
MgA. Martina Johnová, 
MgA. Ondřej Klíma
Tomáš Junker

Inzerce