Lokalita Ládví

18.05.2022

Lokalita má bohatou historii (osídlení v době prehistorické, morfologie pozůstatků moře, od středověku působení Řádu křižovníků s červenou hvězdou atd.). Jde zároveň o mystický kopec, který doprovází množství legend. Oblast je dnes parkově upraveným smíšeným lesem (příměstský les), který se k severu otevírá do volné krajiny (směrem k bývalé vsi Ďáblice). V centrální partii lesoparku se nachází několik bývalých lomů, zajímavých z geologického hlediska. Na východním okraji končí skalnatým výběžkem, který je místem dalekého (máchovského) rozhledu, ze kterého je vidět hora Říp, České středohoří i Krkonoše. V centru lokality se nachází několik staveb - podzemní vodárenská nádrž, historická měřická/geodetická věž a montovaná železná věž, sloužící telekomunikačním účelům.

MAK! Ing. arch. Kateřina Vídenová a MgA. Ing. arch. Adam Wlazel

Mobilní architektonická kancelář (MAK!) je název projektu architektů Kateřiny Vídenové a Adama Wlazela. Ti navrhují i běžnou architekturu, ale těžištěm jejich práce jsou akce ve veřejném prostoru, kde společně s dalšími odborníky z různých oborů a místními komunitami navrhují a často i přímo realizují různá zlepšení. Během jejich akcí, které mají často i osvětový charakter, pořádají doprovodný kulturní program, přednášky, diskuse, výstavy, projekce, večeře či workshopy pro děti. Jejich aktivity se dotýkají aktuálních možností urbánního života.

Svodidla je název návrhu megalitické stavby na mytickém vrchu Ládví. Projekt je pokusnou adaptací pravěké kultovní stavby na radiálním půdorysu. Na původním ložisku menhirového materiálu (vrch Ládví) vzniká megalit současný, zhotovený z transportovaného betonového prefabrikátu silničního svodidla. Průmyslový prvek sloužící bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích bude ve vertikální pozici zajišťovat komunikaci nadpozemskou. Instalace je doprovázena několika performancemi odkazujícími k pravěké a kultovní historii místa. Klíčovými motivy jsou lokální flora, pokrmy, vesmírná tělesa, hudba, oheň, ale také okultismus a nové tradice.

Doprovodný program:
Přijměte pozvání na experimentální setkání u megalitické stavby SVODIDLA v Ďáblickém háji.
Tři obřady v různých fázích měsíce, postupné loučení se s divokým živelným létem. Společný pochod a sběr bylin, zklidnění, založení ohně, inhalování vůní při poslechu akustické hudby.
Každý měsíc jiný nevšední hudebník. Zavřené oči, teplo plamenů, spalování rostlin, vdechování vonných dýmů a oživování čichové paměti. Každý měsíc budou v ohni spalovány jiné rostliny, navozující jiné atmosféry. Každá rostlina má své fluidum, které stojí za to objevit. Jaké ho mají ty, rostoucí přímo v Ládví? Obřad bude zakončen sestupem do města při rozsvícených pochodních zažehnutých v očistném ohni.
 
Kdy: 30. srpna,13. září a 13. října 2021
Sraz vždy u fontány před bývalým kinem Ládví v 19 hodin.
 
Na obřadu jsou všichni vítáni, akce je zdarma a není třeba se předem registrovat.
 

Ursula Uwe

Marie Tučková a. k. a. Ursula Uwe absolvovala bakalářské studium umění na UMPRUM v Praze a v magisterském studiu pokračuje na Dutch Art Institute Art Praxis v nizozemském Arnhemu. V rámci studia absolvovala stáž na Bezalel Academy v Jeruzalémě. Ve své práci se zabývá novými technologiemi a sociálními sítěmi a jejich vlivem na lidské vnímání, prožívání a vyjadřování emocí. Kombinuje přitom obvykle médium objektu a instalace s často skupinovými performativními akcemi nebo zvukovými záznamy svých textů, scénářů, písní nebo videozáznamy akcí. Společně s Evou Rybářovou tvoří autorské audiovizuální duo Cloudy Babies. V roce 2017 se stala laureátkou ceny EXIT. 
 
V rámci své dočasné umělecké intervence s názvem Poslouchání jako způsob kolektivního přežití pro lokalitu Ládví uspořádala autorka v lesoparku Ďáblice několik workshopů a setkání, která se zabývají tématem poslouchání ve vztahu k okolí, k druhým, k sobě navzájem. Poslouchání zde představuje nutnost pro komunikaci mezi druhy, a komunikace nezbytný aspekt pro fungující (spokojený) kolektiv. Cílem procesu setkávání a společných činností je proměna vnímání místa skrze zažité zkušenosti zúčastněných a otevření otázek naslouchání a komunikace. Série veřejných událostí přinese možnost uměleckého zkoumání městského přírodního území s různými skupinami obyvatel, a to prostřednictvím různých médií. Zahrnula například noční pozorování oblohy, denní ornitologickou vycházku, zpěv sboru Lada za svítání a další.
 

Inzerce