Lokalita Komořany

18.05.2022

Zájmovým územím je areál zámku s přiléhajícím parkem. Toto přirozené centrum bývalé vesnice Komořany od roku 1920 odděluje od nivy Vltavy frekventovaná železniční trať. Uprostřed areálu stojí původní tvrz, přestavěná kolem roku 1742 na barokní letní sídlo zbraslavských opatů. Od roku 1932 je zámek státním majetkem a v současné době je ústředím a reprezentačním sídlem ČHMÚ. Dnes jsou zámek a park uzavřeny veřejnosti (jako plocha strategického významu ČR) a na pozemku přes ulici Na Šabatce vzniká nový areál ústavu.

MgA. Michal Kindernay

MgA. Michal Kindernay je intermediální umělec, kurátor a pedagog. Absolvoval studia na FaVU v Brně a v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění,technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie prostřednictvím různých, často autorskýchtechnologií a reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, byl členem kolektivu galerie Školská 28 v Praze. Jako pedagog působí v rámci nového magisterského programu na Prague College a externě v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze.

V projektu Sonata meteorologica di Komořany NO. 1. pracuje s možnostmi interaktivního propojení zvuku, obrazu a přírodních atmosférických procesů. Reflektuje a prozkoumává témata na rozhraní umění a přírodních věd s ohledem na proměny životního prostředí. Během umělecké rezidence v Komořanech v areálu Českého hydrometeorologického ústavu, bude vést intermediální dialog přístupný odborné i širší veřejnosti prostřednictvím intervencí ve formě radiového vysílání a fungování otevřené mobilní zahradní laboratoře / ateliéru.

Helush Yiraq

Helena Jiráková a.k.k.a. Helush Yiraq absolvovala studium na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, a dále prošla ateliérem grafického designu a konceptuální tvorby na Scholastice v Praze. V současnosti diplomuje v ateliéru Intermediální tvorby 3 na pražské AVU. Během studia absolvovala řadu stáží, mimo jiné na Middlesex University v Londýně. Autorka se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá zviditelňováním zajímavých, zároveň však zcela nenápadných přírodních jevů spojených s určitým místem a s určitým časem. Ty nejdříve hledá, sleduje a nakonec děj zviditelní tím, že do něj zasáhne, nejčastěji prostřednictvím performance.

Projekt Spolupráce s počasím / Živly je založen na spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Rezidenční místo v komořanském areálu ČHMU se stává pravým vědecko-výzkumným pracovištěm, kde autorka děje pozoruje, zaznamenává a soustředí se na živly, zejména pak na vodu – řeku a proměny počasí.

MgA. Eliška Perglerová

MgA. Eliška Perglerová vystudovala sochařství a monumentální tvorbu na AVU. Ve své tvůrčí práci se pohybuje mezi sochou, instalací, performance či happeningem. Vytrvale se věnuje rozličným průzkumům úzkostí, osobních strachů, ale také otázce koncentrace. V roce 2016 založila s Ivetou Čermákovou Galerii Jedna hodina. Věnuje se také záchraně starých věcí, hledání pokladů a výrobě experimentálního vína.

Projekt Senzory je koncipován jako série objektů inspirovaných meteorologickými postupy a estetikou měřících přístrojů, které budou instalovány v prostoru zahrady a nádvoří Českého hydrometeorologického ústavu v Komořanech. Měřítkem drobné a křehké objekty založené na predikci jednoduchých fyzikálních jevů budou mizet, měnit a viklat se nebo odlétat. Jejich funkce nebude spočívat ve sběru dat, ale ve zjevení, převratu, fyzickém zhmotnění pocitu. Měřené veličiny jako teplota, vlhkost, tlak či proudění větru se stanou zástupci pocitů, dějů, procesů. Přes svou zdánlivou funkčnost zůstanou objekty uměleckými díly, balancujícími na hraně skepse k fyzikálnímu měření a předpovědím, neboť v oblasti meteorologie se data mísí s náhodou, podobně jako v běžném životě.

Inzerce