Lokalita Dolní Počernice

18.05.2022

Území vymezené na jihu Dolními Počernicemi (2190 obyvatel) a Hostavicemi (2500 obyvatel) a na severu sídlištěm Černý most (24000 obyvatel) bylo v minulosti spojeno s těžbou písku a rybníkářstvím. Původní významná botanická lokalita mezi rybníkem Martiňák a dnešní nefunkční pískovnou byla v roce 1981 zastavěna zahrádkářskou kolonií. Odbor životního prostředí Hlavního města Prahy v tomto veřejném prostoru v posledních letech provádí intenzivní rekultivačí činnost. Z návrhu územního plánu je zřejmé, že v budoucnosti bude význam centra celé Oblasti klidu Klánovice-Čihadla podtržen vznikem „metropolitního“ parku.

MgA. Lucie Fryčová

MgA. Lucie Fryčová je absolventkou intermediálního ateliéru Tomáše Vaňka na pražské AVU. Ve své tvorbě se dlouhodobězabývá tématy tělesnosti, spolupráce, hry a rituálu. Projektem Klidně můžeš zavřít oči navazuje na svoudiplomovou práci, ve které pátrala po podstatě toho, co je to domov. Vedle umělecké tvorby je pro nidůležité též téma zpřístupňování umění veřejnosti, čemuž se autorka věnuje během výuky na ZUŠ.

Projekt Klidně můžeš zavřít oči se zaměřuje na odhalování skrytých vrstev místa pomocí kolektivníhosnění. V průběhu října se mohou kolemjdoucí zapojit do procesu imaginace - snění, tvarování a vypalování bájného zvířete uvnitř tajemné bílé krabice, místa koncentrovaného vnímání. Projekt vychází z hloubkového průzkumu prostředí v blízkosti rezidenčního místa – okolí rybníka Martiňák. Dochází tak k odkrývání jeho jednotlivých vrstev prostřednictvím osobního střetu s krajinou, lidmi a místní kulturou. Vědecko-výzkumné pracoviště se stává experimentální laboratoří, kde autorka vyvíjí způsoby, jak pomocí přítomných přírodních materiálů (jíl, písek, dřevo, voda) přetvářet nálezy v hmotné artefakty a jak je možné splétat současný mýtus místa. Instalace bude také zároveň participativním projektem zapojujícím veřejnost do hry. Doprovodné workshopy Naslouchání divočině se zaměří na vnímání a překonávání hranic mezi přírodní a městskou krajinou, součástí budou experimenty se zvukovými záznamy okolí.

Inzerce