Invaze / Invasion / Вторгнення

24.05.2022

28. 4. – 22. 5. 2022
Otevřeno pondělí až pátek od 14 do 18 h, sobota až neděle od 11 do 18 h
Kobka 17, Smíchovská náplavka
Kurátorky: Oksana Maslova (Oděsa, Ukrajina) a Sandra Baborovská (Galerie hlavního města Prahy)
Spolupracující instituce: Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město a Českého centra Kyjev.

Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město ve spolupráci s Českým centrem Kyjev zahajuje 28. dubna v 18 h v prostorách komunitní Kobky 17 na Smíchovské náplavce výstavu Invaze / Invasion / Вторгнення, která reflektuje novou realitu ukrajinských umělců i Ukrajiny. Kurátorkami výstavy jsou Oksana Maslova a Sandra Baborovska. Invaze ukazuje válku očima současných ukrajinských umělců – Danyla Movchana (Lvov), Igora Guseva (Oděsa), Alexandra Naselenka (Oděsa). Všichni jsou nyní na Ukrajině a jejich díla vznikla v posledních týdnech válečného konfliktu. V rámci doprovodného programu bude zároveň představena současná ukrajinská kultura v širším kontextu. Doprovodný program mimo jiné zahrnuje čtení moderní ukrajinské poezie za doprovodu hudby, promítání ukrajinských filmů, performance, čtení textů současných ukrajinských autorů.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Kurátorské prohlídky expozice
29. 4. 16.00–17.00
14. 5. 11.00–12.00
22. 5. 17.30–18.30
https://fb.me/e/1P0r4UkwH
Během kurátorské prohlídky se dozvíte více o umělcích, kteří prezentují svá díla na výstavě o kulturním životě na Ukrajině. Kurátorka z Oděsy, Oksana Maslova, nastíní místa, kde díla vznikla, a poodhalí mnohovrstevnaté významy a absurdní ironii oděského umělce Igora Guseva. Prohlídky budou v angličtině a/nebo v ukrajinštině.

Hudebně-poetický večer. Současná ukrajinská poezie
29. 4. 18.00–20.00
https://fb.me/e/2nUPkXJGl
Současná ukrajinská poezie, která vzniká za války. Drzá, křehká, zranitelná a emocionální. Ale zároveň silná, ženská a život budící. Básně přečte ukrajinská dramatička, básnířka, spisovatelka a kurátorka Oksana Maslova. Čtení proběhne v doprovodu improvizované hudby skladatele a hudebníka Aliaksandra Jasinského (Bělorusko). Program je v ukrajinštině.

Workshopy pro rodiny s dětmi 
30. 4. 13.00–18.00 
14. 5. 13.00–18.00 
https://fb.me/e/1SCk5uOyn
Během výtvarných workshopů vytvoříme výtvarné objekty, které budou vyjadřovat prostřednictvím použitých symbolů, barev a motivů podporu Ukrajině. Zaměříme se na světelné objekty – papírová stínidla s využitím transparentních a samolepicích fólií, které si budou moci účastníci workshopů následně umístit např. doma za oknem a vyjádřit tak symbolicky přání o zlepšení situace a dosažení míru na Ukrajině. Pracovat budeme i s písmem, kdy zapojíme ukrajinskou cyrilici i latinku, a použitá slova a iniciály jmen posuneme do zajímavé výtvarné a vizuální formy. Bude možné vytvořit si i průsvitnou plošnou koláž (pro instalaci přímo na okenní sklo). K dispozici budou návštěvníkům i edukační listy pro děti (v ukrajinštině i češtině), které je seznamují s Prahou a obsahují několik výtvarných aktivit. Součástí workshopů bude i společné dílo – velkoformátová malba na rozměrný formát papíru, kam bude moci každý návštěvník cokoliv zapisovat a zakreslovat (citáty, texty písní, fragmenty textů, hesla, jména, symboly, šifry…). Základem bude podmalba – symboly i atributy v typických ukrajinských barvách. Ukrajinština se zde tedy bude prolínat s češtinou a dalšími jazyky, bude se zde setkávat několik typů abeced. Do reprodukcí fotek Smíchovské náplavky s prostory v blízkosti Galerie Kobka se pokusíme navrhovat díla do veřejného prostoru – 3D objekty (sochy) a muraly – opět mohou být pojaty jako podpora Ukrajině. Půjde tedy i o zajímavou komunikaci s městem, které je nyní pro ukrajinské uprchlíky novým domovem.


Filmová promítání (v ukrajinštině s anglickými titulky)

DĚDICTVÍ NÁRODA
30. 4. 18.30–20.00
Ve filmu Dědictví národa se organicky prolínají dvě roviny. První – etnografická – ukazuje neuvěřitelnou rozmanitost unikátních ornamentů, vyšívacích technik, střihů, které závisí na regionu vzniku „vyšyvanky“. Druhá rovina jsou příběhy lidí, jejichž životy změnila „vyšyvanka“ – zachránila, spojila, stala se symbolem nekonečna nebo poslední naděje…
Trailer: https://youtu.be/MT_-2HXPFlE
FB: https://fb.me/e/1ikkfEUjg

Ukrajinština – mýty a realita
SLAVÍK ZPÍVÁ. DOKUD HLAS MÁ.
6. 5. 18.30–20.00
Dokumentární film Slavík zpívá. Dokud hlas má je průkopnickou a monumentální studií problematiky jazykové otázky na Ukrajině. Autoři zkoumají hlubší příčiny a důsledky současné konfrontace kolem ukrajinského jazyka. 
Trailer: https://youtu.be/Y9cuoFJR-OA
FB: https://fb.me/e/3iU0t47Lr

Ukrajinské tkaní – filmová cesta napříč tisíciletími
UMĚNÍ TKANÍ A JEHO CESTA
14. 5. 18.30–20.00 
Umění tkaní a jeho cesta je příběh o ukrajinské identitě pojatý estetikou tkalcovských výrobků a jejich používáním v obřadech. Snímek se skládá z 8 epizod, z nichž každá vypráví o odlišném druhu lidového tkaní.
Trailer: https://youtu.be/3GCqSIsra7A
FB: https://fb.me/e/1MSwA8sCk

KDO JSME: PSYCHOANALÝZA UKRAJINCŮ
20. 5. 18.30–20.00
Dokumentární film Oleksandra Tkačuka  Kdo jsme: Psychoanalýza Ukrajinců je kolektivním psychoterapeutickým sezením ve formátu filmu, během jehož sledování si divák musí vzpomenout na to všechno, co se stalo, a pochopit jakým způsobem to ovlivnilo Ukrajince.
Trailer: https://youtu.be/EHLQndTWI44
FB:  https://fb.me/e/2ncqw3kQ8

Po skončení filmu bude následovat diskuse.

Čtení současného ukrajinského dramatu
13. 5. 17.00–20.00
Jedná se o texty, které vytvořili současní ukrajinští dramatici v průběhu války. Texty budou číst profesionální herci, kteří byli nuceni uprchnout před ruskou vojenskou agresí. Čtení se uskuteční ve spolupráci s nezávislým ukrajinským sdružením dramaturgů Ukrdramachab. Program je v ukrajinštině. Texty budou číst Roman Žyrov (Charkov) a Oleksandra Derevjanko (Kyjev)

Dernisáž 
22. 5. 19.00–20.00
Dobrovolné vstupné na doprovodné programy od 50 Kč, pro Ukrajince 1 Kč. Veškerý výtěžek bude věnován charitativní nadaci M Corporation na podporu žen a dětí postižených válkou na Ukrajině.


Invaze / Invasion / Вторгнення

28. 4. – 22. 5. 2022
Monday through Friday 2 to 6 PM, Saturdays and Sundays 11 AM to 6 PM
Kobka 17, Smíchov Riverbank
Curators: Oksana Maslova (Odessa, Ukraine), Sandra Baborovska (Prague City Gallery) 
Cooperating institutions: Prague City Gallery in the framework of the “Art for the City” program and the Czech Center Kyiv.


Prague City Gallery and the Art for the City, in cooperation with the Czech Center Kyiv, invites you to the opening of the exhibition Invaze / Invasion / Вторгнення on April 28, 2022, 6 PM, in the community center “Kobka 17” at Smíchov Riverbank. Curators are Oksana Maslova and Sandra Baborovska. The Invasion exhibition presents the war through the eyes of contemporary Ukrainian artists – Danylo Movchan from Lviv, Igor Gusev and Alexander Naselenko from Odessa. All of them are now in Ukraine and their works were created during the last weeks of the raging war.  During the exhibition, contemporary Ukrainian culture will be presented in the broad context. Side events will include readings of modern Ukrainian poetry with music, Ukrainian movies, performances, readings of contemporary Ukrainian books and texts, etc. 

 

Inzerce