ASOCIACE PROSTORU: Pět cest / Five ways

24.06.2021

Asociace prostoru

 ASOCIACE PROSTORU: Pět cest/ Five ways
1. 7. – 25. 9. 2021
Kaskády u vestibulu metra Vltavská
Kurátorská skupina: ASOCIACE PROSTORU
Spolupracující instituce: Galerie hlavního města Prahy a Dopravní podnik hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město

Výstava nazvaná ASOCIACE PROSTORU: Pět cest / Five Ways je souborem rozmanitých náhledů na minulost, přítomnost a budoucnost Vltavské. Různé perspektivy vyvstávají skrze pět procházek protínajících okolí Vltavské. Pět plakátů ilustruje tématický obsah a coby titulní strana představuje zvukovou část projektu – audiowalk. Tento projekt byl vybrán odbornou porotou k realizaci z otevřené soutěže projektu Galerie Vltavská. Galerie Vltavská vznikla spoluprací Dopravního podniku hlavního města Prahy a Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město jako prostor pro dočasné umělecké intervence.   

Expozice je citlivě zapojena do kontextu prostředí a skládá se ze dvou částí: vizuální a zvukové. Pět vizuálů ilustruje tématický obsah a coby titulní strana představuje zvukovou část projektu. Různé perspektivy vyvstávají skrze pět procházek protínajících okolí Vltavské a čekají na kolemjdoucí návštěvníky. Tímto způsobem je vybízeno k naslouchání a pečlivějšímu vnímání tohoto vrstevnatého prostoru. Deseti až dvacetiminutové poslechové okruhy pomyslně protínají prostor a otevírají pět vzájemně se překrývajících témat: (1) vystavěné prostředí a infrastrukturu, (2) místní společenské skupiny, (3) mýty a městské legendy, (4) umění a (5) atmosféru prostředí a vzešlé asociace.

Prostřednictvím odborného a uměleckého výzkumu má projekt “Pět cest” za cíl vytvořit archiv, který Vltavskou zachytí těsně před tím, než se místo pravděpodobně zcela změní. Každý z umělců si vybral témata blízká svému zaměření a při jejich ztvárňování vycházel z přímého pozorování, průzkumů, ale i rozhovorů s očitými svědky proměňující se tváře Vltavské. Návštěvník spustí poslechovou procházku chytrým zařízením pomocí naskenování QR kódu umístěného na plakátu. Narativní nahrávka posluchače provede zvolenou trasou a nabídne různé úhly pohledu na prostor Vltavské. Jednotlivé trasy jsou současně značeny nálepkami připomínající turistické značky, jejichž prostřednictvím se město mění v krajinu. U vybraných audioprocházek si lze vybrat mezi anglickou a českou verzí. Pro ty, kdo nemají možnost využít chytré zařízení, bude k dispozici zapůjčení přehrávačů o nedělích mezi 14. a 18. hodinou.

VAŠE VLTAVSKÁ:
Jelikož se téma sociálních skupin jeví být pro tento prostor nejvíce relevantní, je instalace doplněna poličkami, jejichž prostřednictvím lze darovat a nebo vyměnit věci, které mohou ještě posloužit. Veřejnost také může přispět ke vzhledu plakátu, který je k tomu určen.

PŮJČOVNA AUDIO ZAŘÍZENÍ:
U vybraných audioprocházek si lze vybrat mezi anglickou a českou verzí. Pro ty, kdo nemají možnost využít chytré zařízení, bude k dispozici zapůjčení přehrávačů o nedělích: 1.7., 4.7., 1. 7., 18. 7, 1. 8., 22. 8., 5. 9. a 19.9. vždy mezi 14. a 18. hodinou. Důležité upozornění: Prosíme návštěvníky, kteří si budou chtít zapůjčit audiozařízení, aby si s sebou přinesli vlastní sluchátka.

Projekt „Pět cest“ realizuje ASOCIACE PROSTORU ve spolupráci s Annou Hokešovou (sound design) a s autory děl Nicolasem Prokopem a Hugem Chmelařem, Jackem Laingem Aikenem a Isabellou Alexandrou Meldner, Janem Vagadayem a Michalem Papežem, Františkou Maláskovou a Robinem Vincentem Štěpánků.

................................................................................................................................................................................

The site-specific project, ‘Pět cest / Five Ways’, offers a collection of perspectives on Vltavská’s past, present and future, that emerge as stories are told along five pathways around the area of Vltavská - to be explored by visitors. This format aims to offer an experience promoting the viewer’s active engagement with Vltavská in order to enhance the awareness towards this heterogenous place.

Sensitive to the site’s appearance, the ‘exhibition’ consists of a visual and auditory part; displayed as five posters, illustrating the topic and functioning as a title page, which advertises the interconnected audio walk. Immaterially mapped across the site, the 10-20 minute audio walks introduce five site specific, partially overlapping topics: (1) ‘UNDER BUBNY’ architecture, urbanism, infrastructure, (2) 'OUR VLTAVSKÁ’ social communities, (3) ‘ONCE SOMEBODY TOLD ME... ‘ myths, urban legends, (4) ‘THE RIVER’S REFLECTIONS’ art works and (5) ‘TOPOLOGY OF A DAYDREAM‘ atmospheres and their associations.

YOURS VLTAVSKÁ:
Through the practice of scientific and artistic research, ‘Five Ways’ aims to create an archive, showcasing Vltavská itself - as a place that will supposedly vanish soon. Covering a range of topics - each realised by artists with relevant practice - the project is based on observations, research and interviews with a diversity of contemporary witnesses to Vltavská’s changing landscape. 

SUNDAY AUDIO GUIDE RENTAL:
Some of the audio walks are available in both English and Czech. For those who don’t have the technical possibility to experience the audio guides through their own smartphone, we offer a small rental once per week: on most Sundays (1.7., 4.7., 1. 7., 18. 7, 1. 8., 22. 8., 5. 9. a 19.9.)  from 14-18h.

‘Five Ways’ was realised by ASOCIACE PROSTORU in collaboration with Anna Hokešová (sound design) displaying posters and audio walks by Nicolas Prokop & Hugo Chemlař, Jack Laing Aiken & Isabell Alexandra Meldner, Jan Vagaday & Michal Papež, Františka Malasková and Robin Vincent Štěpánků. 

 

Inzerce