Adam Tureček: MINULÁ BUDOUCNOST

14.01.2022

Výstava v metru: Vestibul stanice Anděl, metro B / Na Knížecí, Praha 5
Autor: Adam Tureček
Kurátorky: Anna Švarc, Marie Foltýnová 

Budoucnost, na kterou si ještě pamatujeme. Budoucnost, která se nestihla uskutečnit. Budoucnost, která zestárla. 

Ideou výstavy je procházejícímu divákovi poskytnout jiný úhel pohledu na materiály a umělecká díla skrze sci-fi a futuristické vize pražského metra. Pražské metro – především jeho části vybudované do roku 1989 – obsahuje prvky, které připomínají různé záhadné artefakty z budoucnosti, z jiné dimenze nebo které zde zanechaly jiné civilizace. Těmito prvky jsou umělecká díla, architektura nebo její části. Výstava je instalována ve vitríně ve vestibulu stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí. Nabízí několik vjemových a optických navzájem propojených nebo se překrývajících vrstev či plánů. Autentickou vrstvu neboli skutečnost tu tvoří dnes již historické fotografie a prostorové objekty. Jde o autentické materiály z pražského metra, stavební a architektonické prefabrikáty, části uměleckých děl a doplňků interiérů. Keramické, skleněné i kamenné obklady metra, kolem kterých každý cestující denně prochází během cesty do práce, do školy nebo domů a téměř nevnímá jejich estetický význam, v novém úhlu získávají nový rozměr a hodnotu díky asociativní vrstvě – výrazné grafické intervenci v lehké hravé ilustrativní lince. Poslední informační vrstvu tvoří popisky vystavených objektů, které divákům pomohou s orientací v čase i prostoru.  

Výstava v metru vznikla spolupráci Galerie hlavního města Prahy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město.

Inzerce