A-B_HPP: Neoficiální důkaz: případová studie #2.

23.09.2021

Pro městskou část Lipence byly porotou v otevřené výzvě vybrány pro realizaci tři návrhy pro území nového parku, náměstí před poštou a území kolem břehu řeky. Výzkumný projekt Neoficiální důkaz: případová studie #2. kolektivu A-B_HPP (Aleš Čermák, Jindřiška Křivánková, Pavla Klouzalová, Jakub Gottwald ad.), pracuje s velice zajímavou lokalitou osady Tornádo pod vrchem Kazín, jež byla postavena ve 20. letech 20. století z vyřazených poštovních autobusů. 

Případová studie #2 se v dané lokalitě zaměřuje na metafyzický popis možných vztahů. Vychází z toho, že ono ,,metafyzické” má v dané lokalitě konkrétní a trvalé účinky, kterým nelze uniknout. Cílem studie není fyzická přeměna dané lokality. I když je možné, že postupným aplikováním určitých principů k této proměně může v budoucnu docházet.  Projekt je založen na pozorování a vnímání, jakým směrem se věci vyvíjí, a na tomto základě nabízí možnosti, kam by se mohla zaměřit budoucí pozornost nebo jak by se mohla vyvíjet budoucnost dané lokality. Projekt Neoficiální důkaz: případová studie #2 je součástí rozsáhlé entity [The Transversal Navigation]. Více informací o projektu: transversalnavigation.gamu.cz/

PŘÍPADOVÁ STUDIE #2

Lokalita: Osada Tornádo, Kazín
GPS: 49°56’55.70″N, 14°20’19.92″E
Datum realizace: 2021-22

Popis lokality:

Chatová osada Tornádo leží v blízkosti legendární trampské, ale i výletní restaurace (Tornádo u Pumpahomy, dříve U Tetaurů), severozápadně od skalního břidličnatého ostrohu, kde jsou pozůstatky hradiště Kazín. Velkou část objektů osady tvoří části historických autobusů značky Praha N nebo Praha 1930, které se ve 20. letech 20. století vyřazovaly od Československé pošty a byly převezeny na břeh řeky Berounky. Vznikla tak trampská osada na vlastním pozemku (říční lázně) s nezvyklou urbanistickou koncepcí vytvořenou právě pomocí skříňových korpusů historických automobilů.

Chatová osada Kazín vznikla směrem k Černošickém kolem ulice U Berounky na území původních říčních a pískových lázní. Nyní se v osadách hraje volejbalový či nohejbalový turnaj, ovšem komunitní život zvláště v osadě Tornádo prý vymizel, je spíše lákadlem pro turisty. Zato v osadě Kazín se stále volí šerif a osadní výbor a osada má tak svůj pevný řád.

V roce 2025 vznikl z podnětu Rady hl. m. prahy plán rozvoje říční oblasti soutoku Berounky s Vltavou, kde Institut plánování a rozvoje hl. m Prahy (IPR) inicioval realizaci Příměstského parku Soutok a vznik platformy Společně na soutoku (zahrnuje též spolupracující městské části Prahy: Velká Chuchle, Zbraslav, Radotín, Praha 12, Lipence, Černošice). V blízké budoucnosti je v plánu také podpořit favelu osady Kazín a celé oblasti pod hradištěm a zbudovat umělecko-kulturní kolonii pro rezidenční pobyty.

Stručný popis záměru:

Cílem je navrhnout takový projekt, který vytváří spíš metafyzický popis možných vztahů – nebo aliancí. Vycházíme z toho, že ono ,,metafyzické“ má v dané lokalitě konkrétní – trvalé účinky, kterým nelze uniknout. Naším cílem není fyzická přeměna dané lokality. I když je možné, že postupným aplikováním určitých principů k této proměně může postupně docházet. Projekt Neoficiální důkaz: případové studie #2: Aliance je primárně pozorování a vnímání, jakým směrem se věci vyvíjejí a na tomto základě nabízíme možnosti, kam by se mohla zaměřit budoucí pozornost nebo kam by se mohla vyvíjet budoucnost dané lokality, pokud by se sní manipulovalo.

Doprovodné akce:

19/9/2021 byl v lokalitě osady Tornádo uspořádán workshop performativního mapování. Performativní mapování proběhlo ve spolupráci se několika studenty Základní školy Lipence, která se nachází nedaleko osady Tornádo a jejich rodiči. Cílem workshopu bylo otestovat pracovní verzi dokumentu Generativního urbanismu, který bude součástí připravované Případové studie. Performativní mapování proběhlo na třech odlišných místech a kopírovalo strukturu dokumentu, s tím, že některé části dokumentu byly během realizace přizpůsobeny podmínkám a věku uživatele.
 

Účastníci workshopu GIU: Milotová Marie, Milota František, Gregor O. Adam, Svoboda Adam, Vlčková Milada, Akrmonová Jana Svoboda, Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald, Aleš Čermák, Pavla Klouzalová

Informace o projektu: https://transversalnavigation.gamu.cz/en/#clanek-case-study-02

 

 

 

 

 

Inzerce