Nová Českomoravská

Výzvy/soutěže
16.11.2022

Deadline: 1. prosinec 2022, 12:00
Odkaz na stránky soutěže a na pravidla soutěže.
 

Lokalita stanice metra Českomoravská je v současné době dynamicky vyvíjejícím se územím, které v poslední dekádě výrazně mění svůj charakter z industriální zóny městské periferie na multifunkční a rozmanitou část města. Společně s revitalizací území dojde v nejbližších letech k celkové rekonstrukci stanice metra Českomoravská, která je v současné době ve velmi špatném technickém stavu.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. vyhlašuje ve spolupráci s Czechdesign soutěž s cílem najít nejvhodnější graficko-výtvarné řešení interiéru stanice metra Českomoravská, které plnohodnotně naváže na designovou tradici pražského metra a pojme nový vizuál stanice s důrazem na kontext a uměleckou kvalitu.

K rekonstrukci stanice a vestibulu se DPP rozhodl přistoupit z důvodu velmi špatného technického stavu. Původní řešení demontovatelného keramického obložení stěn za kolejištěm a stěn a pilířů na nástupišti se časem projevilo jako nevhodné. Keramika v kontaktu s vodou z průsaků mění své dimenze a přestává fungovat nosný systém, který již neumožňuje de/reinstalaci obkladu bez jeho poškození. Z tohoto důvodu se návrh rekonstrukce odchýlil od stávajícího materiálového řešení a přináší materiálové a provozní schéma, které se během provozu naopak osvědčilo lépe.

 

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je návrh graficko-výtvarného řešení interiéru stanice a to konkrétně návrhu barevného provedení obkladů tunelových konstrukcí ve stanici, eskalátorovém tubusu a ve vestibulu. Vzhledem k rozmanitosti členitého interiéru stanice je zadání otevřené různým přístupům, jejichž volba je čistě na autorech návrhu. Výsledkem by mělo být řešení, které povýší architektonickou i uměleckou hodnotu místa a celkový zážitek z návštěvy stanice.

 

Charakter soutěže

Soutěž má parametry užší jednofázové projektové soutěže. Je zahájena touto otevřenou výzvou, do které se může hlásit neomezený počet uchazečů se svou elektronickou "žádostí o účast v soutěži" (formulář pro online odevzdání najdete níže na této stránce). 

Deadline výzvy je 1. 12. 2022 ve 12:00. Žádost o účast je možné podat elektronicky a to pomocí formuláře níže na této stránce.

Odborná porota z předložených žádostí vybere 6 až 10 týmů, které vyzve do užší soutěže k předložení návrhů graficky-výtvarného řešení interiéru stanice. Všichni vyzvaní účastníci budou následně prezentovat své soutěžní návrhy osobně před porotou na jejím zasedání. 

 

Pravidla soutěže

Soutěžní pravidla jsou k dispozici po prokliknutí zde.
Kompletní dokumentace soutěže včetně všech příloh je k dispozici po rozkliknutí zde.
Došlé dotazy účastníků soutěže a odpovědi na ně jsou průběžně zveřejňovány v dokumentu po rozkliknutí zde

 

Ceny a skicovné

Ceny spojené s podáním soutěžního návrhu jsou následující:

  1. cena: 150 000 Kč a následná zakázka
  2. cena: 120 000 Kč 
  3. cena: 80 000 Kč

K výši ceny bude připočteno případné DPH, je-li účastník v soutěži jeho plátcem.

Skicovné pro vyzvané účastníky soutěže, kteří nebyli oceněni, činí 50 000 Kč + případné DPH, je-li účastník plátcem DPH. 

 

Porota

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
Tomáš Vaněk - výtvarník a vysokoškolský pedagog (AVU)
Zuzana Lednická - grafická designérka (Studio Najbrt)
Lenka Míková - architektka (Lenka Míková architekti)

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Anna Švarc - architektka metra (DPP)
Jan Totušek - projektový manažer (DPP)

Členové poroty s hlasem poradním:
Vladimír Brož aka Vladimir 518 - výtvarník, grafik, ilustrátor, publicista, rapper
Ondřej Krulikovský - vedoucí jednotky Stavby a tratě (DPP)
Přemysl Kotoul - zástupce generálního projektanta rekonstrukce stanice (METROPROJEKT Praha a.s.)
David Wittassek - architekt nové developerské výstavby (Qarta architektura)

 

Harmonogram soutěže

1. 12. 2022 ve 12:00 lhůta pro podání žádostí o účast v soutěži
8. 12. 2022 prohlídka soutěžního místa a osobní schůzka zástupců zadavatele a organizátora se všemi vyzvanými týmy (osobní účast alespoň jedné osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži)
23. 1. 2023 kontrola rozpracovanosti návrhů
23. 2. 2023 ve 12:00 termín odevzdání soutěžních návrhů
27. 2. 2023 osobní prezentace soutěžních návrhů a hodnotící zasedání poroty
Nejpozději do konce března 2023 vyhlášení výsledků soutěže

 

Kontakt

V průběhu celé soutěže se účastníci mohou obracet s dotazy na manažerku architektonických projektů Janu Čepkovou prostřednictvím e-mailu jana.cepkova@czechdesign.cz. Došlé dotazy a odpovědi na ně budou zveřejněny na této stránce soutěže.

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
15.09.2022

Otevřená výtvarná soutěž: vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí

Výzvy/soutěže
16.12.2022

OPEN CALL - Galerie Vltavská 2023

Výzvy/soutěže
07.02.2023

Architektonicko-výtvarná soutěž: Pítko před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech